cart
0

Výbor z paleografických a kodikologických studíí Jiřího Pražáka

Provider
AV ČR
Project code
ICE800770601
Project type
Doplňkové publikační granty
Year of start
2006
Year of completion
2006
Researcher in MÚA
Stanislav Petr
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Výbor paleontologických a kodikologických prací Jiřího Pražáka představuje sumu základních znalostí domácí privenience z vědy o rukopisech ? kodikologie. Vybrané studie byly nejen základním metodickým a teoretickým předpokladem k úspěšnému dokončení grantových projektů, ale slouží i jako základní východisko všem badatelům, kteří svou vědeckou prací usilují o zpřístupňování rukopisných fondů. Obtížná dostupnost těchto studií jak pro badatele, tak zejména pro vysokoškolské studenty vedla pracovníky Komisepro soupis a studium rukopisů ke snaze o jejich nové vydání v souhrnném svazku.