cart
0
Kategorie publikací

Publikace Ústavu T. G. Masaryka

Instituce založená T. G. Masarykem v roce 1932 jako nadace pečující o jeho archiv a knihovnu a o vydávání jeho spisů. V letech 1941–1945 a znovu 1954–1990 byl ústav zrušen. Poté, co byl v lednu 1990 obnoven, postupně restituoval své archivní fondy, většinu fondů knihovních a autorská práva k Masarykovým spisům. Obnovena byla rovněž jeho vědecká a publikační činnost. V roce 1994 vznikl Masarykův ústav AV ČR (později sloučený s Archivem AV ČR) jako vědecké pracoviště, které do své správy převzalo archiv a knihovnu ÚTGM, přičemž vlastnická práva zůstávají Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s. Ten úzce spolupracuje s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i., podílí se na vydávání Spisů T. G. Masaryka a vyvíjí vlastní ediční činnost.


Foto produktu
cart

Putování k artéské studni. O blízkých i vzdálenějších

Martin Kučera

Foto produktu
cart

Mezi literaturou a politikou. Texty z let 1895–1897

Jiří Flaišman (ed.)

Foto produktu
cart

Co ještě dodat...Vzpomínky a úvahy

Josef Tomeš (ed.)

Foto produktu
cart

České a polské hledání identity. Myšlení Tomáše Garrigua Masaryka a Romana Dmowského v komparativní perspektivě

Milan Scholz

Foto produktu
cart

Demokracie v politice. Texty z let 1907–1910

Vojtěch Kessler – Marie L. Neudorflová (eds.)

Foto produktu
cart

Jak jsme prožívali první světovou válku

Marie Strettiová; Josef Tomeš (ed.)

Foto produktu
cart

Hilsneriáda. Texty z let 1898–1900

Luboš Merhaut (ed.)

Foto produktu
cart

Programy Masarykových politických stran. Česká strana lidová a Česká strana pokroková. Texty z let 1900–1912

Jana Malínská (ed.)

Foto produktu
cart

Historie jako vášeň i poslání. K životnímu jubileu historika Martina Kučery

Josef Tomeš (ed.)

Foto produktu
cart

Naše doba. Texty z let 1892–1894

Jiří Flaišman (ed.)

Foto produktu
cart

Válka a revoluce, III. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1918

T. G. Masaryk; Karel Pichlík, Vojtěch Kessler (eds.)

Foto produktu
cart

Prvenství žen. Ženy iniciativní, vzdělané a tvořivé

Jaroslava Hoffmannová

Foto produktu
cart

Nová Evropa. Stanovisko slovanské

Vojtěch Kessler (ed.)

Foto produktu
cart

Jan Gebauer mladší: Deník dekadentního intelektuála

Martin Kučera (ed.)

Foto produktu
cart

Pražské povstání 1945. Svědectví protagonistů

Pavel Machotka – Josef Tomeš (eds.)

Foto produktu
cart

Antropismus. O nové lidství

Martin Kučera (ed.)

Foto produktu
cart

Z času válek a chaosu v Evropě. Vzpomínky a úvahy

Jaroslav Opat

Foto produktu
cart

Univerzitní přednášky II. Stručný náčrt dějin filozofie. Dějiny antické filozofie

T. G. Masaryk; Jiří Gabriel, Helena Pavlincová, Jan Zouhar (eds.)

Foto produktu
cart

Z bojů o náboženství a texty z let 1904–1906

Michal Topor (ed.)

Foto produktu
cart

T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 7. Osobnost

Stanislav Polák

Foto produktu
cart

Hovory s T. G. Masarykem

Karel Čapek

Foto produktu

Dějinné sousedství Čechů a Němců

Hans Dieter Zimmermann

Foto produktu
cart

Jus suffragii. Politické projevy Boženy Vikové-Kunětické z let 1890–1926

Libuše Heczková – Kateřina Svatoňová (eds.)

Foto produktu
cart

Univerzitní přednášky I. Praktická filozofie

T. G. Masaryk; Jiří Gabriel, Milan Jelínek, Helena Pavlincová, Jan Zouhar (eds.)

Přihlásit se