cart
0
Kategorie publikací

Kodikologie (studium rukopisů)


Foto produktu
cart

Iluminované rukopisy v muzeích na území Čech

Pavel Brodský – Martina Šumová

Foto produktu
cart

Soupis rukopisů kláštera bosých karmelitek v Praze

Stanislav Petr (ed.)

Foto produktu
cart

Studie o rukopisech, LI (2021), 2

Foto produktu
cart

Studie o rukopisech, LI (2021), 1

Foto produktu

Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze

Pavel Brodský – Martina Šumová

Foto produktu
cart

František Hoffmann: Vzpomínky na Litomyšl, Jihlavu a Prahu

Petr Dvořák (ed.)

Foto produktu
cart

Studie o rukopisech, L (2020), 2

Foto produktu
cart

Studie o rukopisech, L (2020), 1

Foto produktu
cart

Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek

Ondřej Vodička

Foto produktu
cart

Paměť měst. Narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic do roku 1800

Marie Tošnerová – Miroslava Květová

Foto produktu
cart

Dy kunst gelopt vor ritter und knechten. Analýza, edice a překlad tzv. kodexu Wallerstein, části A a B (UB Augsburg, Cod. I.6.4º 2, fol. 1r–74v)

Ondřej Vodička

Foto produktu

Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže

Pavol Černý

Foto produktu
cart

Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku

Marta Hradilová – Andrea Jelínková – Lenka Veselá (eds.)

Foto produktu
cart

Studie o rukopisech, XLIX (2019), 2

Foto produktu
cart

Studie o rukopisech, XLIX (2019), 1

Foto produktu
cart

Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku

Marta Hradilová – Marie Tošnerová (eds.)

Foto produktu
cart

Studie o rukopisech, XLVIII (2018)

Foto produktu
cart

Koresdpondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem / Korespondence Adama Vetulaniho s Miroslavem Boháčkem

Ewa Dziurzyńska – Martina Šumová (eds.)

Foto produktu

Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300-1350

Marta Hradilová – Hana Pátková

Foto produktu
cart

Studie o rukopisech, XLVII (2017)

Foto produktu
cart

Iluminované rukopisy v archivech na území Čech

Pavel Brodský – Martina Šumová

Foto produktu

Sedlčanské paměti ze 17. století

Šárka Mašková Janotová – Marie Tošnerová

Foto produktu
cart

Studie o rukopisech, XLVI (2016)

Foto produktu
cart

Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina

Stanislav Petr

Přihlásit se