cart
0

Liberální společnost, nebo národní společenství? Sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava, 1939–1945

Provider
GA ČR
Project code
GA14-35273S
Project type
Standardní projekty
Year of start
2014
Year of completion
2016
Researcher in MÚA
Radka Šustrová
Beneficiary
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Participants
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Záměrem předkládaného grantového projektu je zmapovat podobu, mechanismy prosazování a vývoj sociálně politických opatření v oblasti zaměstnanosti, bydlení, zdravotnictví, rodinné a vzdělávací politiky a sociálního pojištění na území Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 až 1945. V kontextu politiky Třetí říše tak bude výzkum zaměřen na a) nacistické koncepty a plány v oblasti sociální politiky v protektorátu, b) realizaci sociálně politických opatření, c) zpětnou vazbu ze strany protektorátní společnosti. Za současného reflektování institucionálního rámce budou řešitelé zkoumat především povahu sociálně politických opatření, postup při distribuci sociální podpory vůči jejím příjemcům z řad českého i německého obyvatelstva a zohlední též perspektivu každodenního rozměru sociální politiky. Koncept sociální politiky bude sledován v širších souvislostech řešení národnostní otázky v protektorátu (germanizace) a aplikace konceptu „národního společenství“ (Volksgemeinschaft).