cart
0
Magazín - Práce z dějin Akademie věd

Práce z dějin Akademie věd

Časopis Práce z dějin Akademie věd je recenzovaný odborný časopis (vychází od roku 2009), který volně navazuje na Archivní zprávy ČSAV (1970–1985), Práce z dějin Československé akademie věd, řada A (1986–1992), Práce z dějin Akademie věd, řada A (1997–1999), Práce z Archivu Akademie věd, řada A (2002–2007). Časopis je zaměřen na dějiny vědeckých institucí, přináší texty o životě a díle předních vědců a reflektuje sociální dějiny vědy. Zabývá se pramennou základnou k dějinám vědy, výběrem, zpracováním, zpřístupňováním a využíváním archivních fondů a sbírek, spisovou službou a ediční činností. Věnuje se obecnějším tématům z archivnictví, dějin vědy a vzdělanosti, společenské reflexi vědy a profesionalizaci vědy, koncepcím vědní politiky, vztahům a komunikaci mezi vědci i v síti vědeckých institucí, a to i v širším mezinárodním kontextu. Časopis vychází dvakrát ročně a je indexovaný v mezinárodních databází ERIH Plus a CEEOL. Vydavatelem časopisu je Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i.

Všechna čísla časopisu jsou dostupná v Digitální knihovně AV ČR.


Registrace evid. č.

MK ČR: E 18928

ISSN

1803-9448

Periodicita

2× ročně

Vydavatel

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.


Další informace

Redakce a redakční rady

Vedoucí redaktorka:

Marie Bahenská (MÚA AV ČR, Praha)

Výkonná redaktorka:

Michaela Šmidrkalová (MÚA AV ČR, Praha)

Redakční kruh:

 • Daniela Brádlerová (MÚA AV ČR, Praha)
 • Martin Franc (MÚA AV ČR, Praha)
 • Adéla Jůnová Macková (MÚA AV ČR, Praha)
 • Hana Kábová (MÚA AV ČR, Praha)
 • Tomáš W. Pavlíček (MÚA AV ČR, Praha)

Redakční rada:

 • Ladislav Bareš (ČEgÚ, FF UK, Praha)
 • Eva Dittertová (NM-NpM, Praha)
 • Eva Drašarová (NA ČR, Praha)
 • Marek Ďurčanský (ÚDAUK, Praha)
 • Johannes Feichtinger (IKT ÖAW, Vídeň)
 • Jana Gubášová Baherníková (Centrum spoločných činností SAV, Archív SAV, Bratislava)
 • Adam Hudek (HiÚ SAV, Bratislava)
 • Jan Kahuda (NA ČR, Praha)
 • Sarah Lemmen (Universidad Complutense, Madrid)
 • Robert Luft (Collegium Carolinum, Mnichov)
 • Kamila Mádrová (Archiv ČVUT, Praha)
 • Eva Morovicsová (LF UK a UN, Bratislava)
 • Magdaléna Pokorná (HiÚ AV ČR, Praha)
 • Tomasz Pudłocki (Archiwum Nauki PAN i PAU, Krakov)
 • Marie Ryantová (FF JU, České Budějovice)
 • Emilie Těšínská (ÚSD AV ČR, Praha)
 • Blaž Verbič (Slovenski etnografski muzej, Lublaň)
 • Klára Woitschová (NM-ANM, Praha)

Příprava obrazového materiálu z fondů Archivu AV ČR:

Vlasta Mádlová

Technický redaktor:

Ondřej Huleš

Jazykový redaktor:

Mgr. Václav Žák

Kontakty na redakci

Práce z dějin Akademie věd
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10
182 00 Praha 8
E-mail: smidrkalova@mua.cas.cz

Pokyny pro autory

Redakce časopisu Práce z dějin Akademie věd přijímá rukopisy do pravidelných rubrik Studie, Edice, Archivní fondy, Kronika a Recenze. Texty zasílejte výhradně v elektronické podobě jako přílohu e-mailu k rukám výkonné redaktorky smidrkalova@mua.cas.cz, nejlépe ve formátech doc/docx. Podrobnější pokyny včetně citační normy jsou uvedeny v Pokynech pro autory.

Plné pokyny a citační pravidla (pdf)

Etická pravidla

Etická pravidla (pdf)

Distribuce

Tištěná čísla časopisu Práce z dějin Akademie věd lze zakoupit v distribuci nakladatelství MÚA AV ČR.