cart
0
Kategorie publikací

Práce z Archivu Akademie věd

Edice, rozdělená do několika řad, volně navazuje na Archivní zprávy ČSAV (1970–1985). Vycházela pod názvem Práce z dějin Československé akademie věd (1986–1992), Práce z dějin České akademie věd (1993–1995), Práce z dějin Akademie věd (1995–2001), Práce z Archivu Akademie věd (2002–2011), Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR (od 2011).

  • Řada A: články a studie z archivnictví, z českých dějin a z dějin vědy; od roku 2009 je nahrazena časopisem Práce z dějin Akademie věd.
  • Řada B: monografické práce, soupisy, edice dokumentů, inventáře archivních souborů.
  • Řada C: příležitostné sborníky. 
  • Řada D: inventáře archivních fondů (vychází od r. 2004).

Foto produktu
cart

Německé vědecké instituce v Liberci 1923–1945. Od vlastivědy k nacistickému „bádání o zemi a lidu“

Milena Josefovičová

Foto produktu
cart

Edvard Beneš (1884–1948). Písemná pozůstalost

Ivan Šťovíček a kol.

Foto produktu
cart

Prameny k životu a dílu sudetoněmeckého historika a politika. Josef Pfitzner (1901–1945) | Quellen zu Leben und Werk des Sudetendeutschen Historikers und Politikers. Josef Pfitzner (1901–1945)

Alena Míšková

Foto produktu
cart

Jaroslav Průšek (1906–1980). Prameny k životu a dílu zakladatele pražské sinologické školy | Jarsolav Průšek (1906–1980). Sources on the Life and Work of the Founder of the Prague School of Sinology

Vlasta Mádlová – Augustin Palát

Foto produktu
cart

Institucionální vývoj ČSAV v letech 1960–1969 očima jednoho z přímých aktérů

Miroslav Šmidák

Foto produktu
cart

Ve znamení „bdělosti a ostražitosti“. Zahraniční styky a emigrace pracovníků ČSAV v dobových dokumentech (1953–1971)

Jan Hálek (ed.)

Foto produktu

Z Československé akademie věd do exilu. S vědci o vědě

Milena Josefovičová (ed.)

Foto produktu
cart

Ivan Málek a vědní politika 1952–1989 aneb Jediný opravdový komunista?

Martin Franc

Foto produktu
cart

Institucionální zázemí humanitních a sociálních věd v českých zemích v letech 1848–1952

Jaroslava Hoffmannová

Foto produktu
cart

Úderná skupina? Výprava českých lékařů a přírodovědců do SSSR v roce 1950 ve světle dopisů Ivana Málka

Martin Franc

Foto produktu
cart

Instituce, osobnosti, ideje a struktura vědy v českých zemích

Alena Míšková (ed.)

Foto produktu
cart

Slovanství a věda v 19. a 20. století

Marek Ďurčanský (ed.)

Foto produktu
cart

Archivní přehled

Hana Barvíková (ed.)

Foto produktu

Vývoj městských knih v Brně ve středověku

Ludmila Sulitková

Foto produktu
cart

Reflexe počátků vědecké instituce. První všední dny ČSAV a jejích ústavů v paměti současníků

Hana Barvíková (ed.)

Foto produktu

Bohumil Němec: Vzpomínky

Václav Podaný – Jan Janko (eds.)

Foto produktu
cart

Studie a články. K dějinám vědy a vědeckých institucí

Hana Barvíková – David Pazdera (eds.)

Foto produktu

Emigrace z Ruska v meziválečném Československu. Prameny v českých, moravských a slezských archivech

Hana Barvíková – Václav Podaný

Foto produktu

Technokracie v českých zemích (1900–1950)

Jan Janko – Emilie Těšínská (eds.)

Foto produktu

Fondy a sbírky Archivu Akademie věd České republiky

Hana Barvíková – Helena Janderová – Václav Podaný

Foto produktu

Věda v českých zemích za druhé světové války. Sborník z konference

Hana Barvíková – Antonín Kostlán (eds.)

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, A 5

Foto produktu

Vědy o životě v českých zemích 1750–1950

Jan Janko

Foto produktu

Societas incognitorum. První učená společnost v českých zemích

Antonín Kostlán

Přihlásit se