cart
0
Kategorie publikací

Dějiny vědy a techniky


Foto produktu

Z Československé akademie věd do exilu. S vědci o vědě

Milena Josefovičová (ed.)

Foto produktu
cart

Ve znamení „bdělosti a ostražitosti“. Zahraniční styky a emigrace pracovníků ČSAV v dobových dokumentech (1953–1971)

Jan Hálek (ed.)

Foto produktu
cart

Institucionální vývoj ČSAV v letech 1960–1969 očima jednoho z přímých aktérů

Miroslav Šmidák

Foto produktu
cart

Jaroslav Průšek (1906–1980). Prameny k životu a dílu zakladatele pražské sinologické školy | Jarsolav Průšek (1906–1980). Sources on the Life and Work of the Founder of the Prague School of Sinology

Vlasta Mádlová – Augustin Palát

Foto produktu

Hledání centra. Vědecké vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století

Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (eds.)

Foto produktu

Německé bylo srdce monarchie... Rakušanství, němectví a střední Evropa v rakouské historiografii mezi válkami

Ota Konrád

Foto produktu

Praha – Vídeň – Lancaster. Stopami makrosociologického pohledu na dějiny i přítomnost

Josef Tomeš (ed.)

Foto produktu

Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-1938

Ota Konrád

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2010/2

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2010/1

Foto produktu
cart

Ivan Málek a vědní politika 1952–1989 aneb Jediný opravdový komunista?

Martin Franc

Foto produktu

Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích

Alena Míšková – Martin Franc – Antonín Kostlán (eds.)

Foto produktu
cart

Práce z dějin Akademie věd, 2009/1

Foto produktu
cart

Úderná skupina? Výprava českých lékařů a přírodovědců do SSSR v roce 1950 ve světle dopisů Ivana Málka

Martin Franc

Foto produktu
cart

Instituce, osobnosti, ideje a struktura vědy v českých zemích

Alena Míšková (ed.)

Foto produktu

Die Deutsche (Karls-)Universität vom Münchener Abkommen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges

Alena Míšková

Foto produktu
cart

Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką a Bedřichem Hroznym

Ewa Dziurzyńska – Marek Ďurčanský – Pavel Kodera (eds.)

Foto produktu
cart

Věda a armáda – věda a válka (1914–2004)

Richard Vašek (ed.)

Foto produktu
cart

Mezi demokracií a diktaturou. Domov a exil

Jaroslav Krejčí

Foto produktu
cart

Češi o Lužických Srbech. Český vědecký, publicistický a umělecký zájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého

Petr Kaleta

Foto produktu
cart

Slovanství a věda v 19. a 20. století

Marek Ďurčanský (ed.)

Foto produktu
cart

Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého

Petr Kaleta – František Martínek – Lukáš Novosad (eds.)

Foto produktu
cart

Eduard Albert. Příspěvek k životopisu a edice korespondence

Helena Kokešová

Foto produktu
cart

Reflexe počátků vědecké instituce. První všední dny ČSAV a jejích ústavů v paměti současníků

Hana Barvíková (ed.)

Přihlásit se