cart
0
Kategorie publikací

Archivní teorie a praxe


Foto produktu
cart

Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku

Marta Hradilová – Marie Tošnerová (eds.)

Foto produktu
cart

Učitel archivářů. Jindřichu Schwippelovi k osmdesátinám

Milena Josefovičová – Adéla Jůnová Macková (eds.)

Foto produktu
cart

Deutsche wissenschaftliche Anstalten in Reichenberg 1923–1945. Von der Heimatforschung zur nationalsozialistischen Landes- und Volksforschung

Milena Josefovičová

Foto produktu
cart

Německé vědecké instituce v Liberci 1923–1945. Od vlastivědy k nacistickému „bádání o zemi a lidu“

Milena Josefovičová

Foto produktu
cart

Edvard Beneš (1884–1948). Písemná pozůstalost

Ivan Šťovíček a kol.

Foto produktu
cart

Jaroslav Průšek (1906–1980). Prameny k životu a dílu zakladatele pražské sinologické školy | Jarsolav Průšek (1906–1980). Sources on the Life and Work of the Founder of the Prague School of Sinology

Vlasta Mádlová – Augustin Palát

Foto produktu
cart

Prameny k životu a dílu sudetoněmeckého historika a politika. Josef Pfitzner (1901–1945) | Quellen zu Leben und Werk des Sudetendeutschen Historikers und Politikers. Josef Pfitzner (1901–1945)

Alena Míšková

Foto produktu

Ediční teorie a metodika

Ivan Šťovíček

Foto produktu
cart

Archivní přehled

Hana Barvíková (ed.)

Foto produktu

Biografický slovník archivářů českých zemí

Jaroslav Hoffmannová – Jana Pražáková

Foto produktu

Fondy a sbírky Archivu Akademie věd České republiky

Hana Barvíková – Helena Janderová – Václav Podaný

Foto produktu

Česká akademie věd a umění. 1890–1952. Inventář archivního fondu

Alena Šlechtová – Josef Levora – Jiří Beran

Foto produktu

Osobní fond Jaroslava Heyrovského. Inventář 1896–1980

Miroslav Šmidák

Foto produktu

Státní hvězdárna. Inventář archivního fondu

Alena Šlechtová

Foto produktu

Inventář archivního fondu Královské české společnosti nauk

Jiří Beran

Foto produktu

Ústřední archiv Československé akademie věd. Průvodce po archivních fondech. Doplněk I

Jiří Beran

Foto produktu

Archiv Československé akademie věd. Průvodce po archivních fondech

Jiří Beran a kol.

Přihlásit se