cart
0
Kategorie publikací

Habsburská monarchie 1848–1918


Foto produktu
cart

Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky I.

Marie Ryantová

Foto produktu
cart

Hilsneriáda. Texty z let 1898–1900

Luboš Merhaut (ed.)

Foto produktu
cart

Katedrály industriálního věku. Textilní továrny a sociální otázka v českých zemích, 1884–1914

Zdeněk Nebřenský

Foto produktu
cart

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

Lukáš Fasora – Miroslav Kunštát – Tomáš W. Pavlíček a kol.

Foto produktu
cart

Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948

Martin Klečacký (ed.)

Foto produktu

Nás bylo málo jen, než přišly tisíce... Česká strana státoprávně pokroková (1908–1918)

Josef Tomeš

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I. (1893–1895)

Helena Kokešová – Petr Kotyk – Irena Kraitlová (eds.)

Foto produktu
cart

Kněžské identity v českých zemích (1820–1938)

Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Tomáš W. Pavlíček a kol.

Foto produktu

Jan Krčmář: Paměti. Díl I. (do roku 1918)

Luboš Velek – Alice Velková – Martin Klečacký (eds.)

Foto produktu
cart

Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914)

Tomáš W. Pavlíček

Foto produktu
cart

Český „konzul“ ve Vídni, II. Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeskými politiky Václavem Škardou a Karlem Kramářem

Martin Klečacký (ed.)

Foto produktu
cart

Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany

Martin Klečacký

Foto produktu

Ministerstvo orby ve Vídni a české země v letech 1867–1918

Pavel Fabini – Martin Klečacký – Tomáš Zouzal

Foto produktu

Dívčí deníky Zdenky Kaizlové z let 1909–1919

Dagmar Hájková – Helena Kokešová (eds.)

Foto produktu
cart

Paralely a průniky. Česká literatura v časopisech německé moderny (1881–1910)

Lucie Merhautová

Foto produktu
cart

Jan Gebauer mladší: Deník dekadentního intelektuála

Martin Kučera (ed.)

Foto produktu
cart

Historik Josef Kalousek. Historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století

Pavel Fabini (ed.)

Foto produktu
cart

Deníky Josefa Kalouska, II.

Martin Klečacký – Pavel Fabini – Luboš Velek (eds.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Slované. Poláci, Rusové a Ukrajinci. 1. svazek

Vratislav Doubek – Petr Kaleta – Jan Květina (eds.)

Foto produktu
cart

Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918

Marie Stupková – Martin Klečacký

Foto produktu
cart

Páter Láska. Životní příběh a překladatelské dílo kyjského faráře Gustava Lásky (1848–1921)

Hana Kábová

Foto produktu
cart

Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století

Helena Kokešová (ed.)

Foto produktu
cart

Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století

Jan Rychlík – Lukáš Holeček – Michal Pehr (eds.)

Foto produktu

Slavní i zapomenutí. Čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana

Vlasta Mádlová – Josef Tomeš (eds.)

Přihlásit se