cart
0
Kategorie publikací

Knihy


Foto produktu
cart

Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek

Ondřej Vodička

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek I. (1881-1915)

Dagmar Hájková – Svatopluk Herc – Jitka Jindřišková (eds.)

Foto produktu

Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem. K poctě historičky Aleny Míškové

Tamara Nováková – Markéta Devátá – Antonín Kostlán (eds.)

Foto produktu
cart

Co ještě dodat...Vzpomínky a úvahy

Josef Tomeš (ed.)

Foto produktu
cart

České a polské hledání identity. Myšlení Tomáše Garrigua Masaryka a Romana Dmowského v komparativní perspektivě

Milan Scholz

Foto produktu
cart

Bohumil Němec : Vzpomínky

Jan Janko — Václav Podaný — Hana Barvíková — Boris Mosković (eds.)

Foto produktu
cart

Československo a Svatý stolec V. Éra nuncia Pietra Ciriaciho

Pavel Helan – Eva Hajdinová

Foto produktu
cart

Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku

Marta Hradilová – Andrea Jelínková – Lenka Veselá (eds.)

Foto produktu

Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže

Pavol Černý

Foto produktu
cart

Zastřené počátky sociálního státu. Nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava

Radka Šustrová

Foto produktu
cart

Dy kunst gelopt vor ritter und knechten. Analýza, edice a překlad tzv. kodexu Wallerstein, části A a B (UB Augsburg, Cod. I.6.4º 2, fol. 1r–74v)

Ondřej Vodička

Foto produktu
cart

Jaroslav Werstadt (1888-1970). O minulosti pro přítomnost

Jaroslava Hoffmannová

Foto produktu
cart

Führer, Akteure hinter den Kulissen oder Tatenlos Zuschauende? Der deutsch-tschechische Ausgleich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus der Perspektive der Vertreter der Staats und Selbstverwaltung

Martin Klečacký – Martin Klement (Hg.)

Foto produktu
cart

Československo a svatý stolec IV. Diplomatická korespondence a další dokumenty (1928–1934)

Eva Hajdinová – Dagmar Hájková – Pavel Helan – Francesco Caccamo – Jitka Jonová (eds.)

Foto produktu
cart

Československo a Svatý stolec. II/3. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1929-1931)

Pavel Helan (ed.)

Foto produktu
cart

Adolf J. Sabath. Čech v americkém Kongresu

Martin Nekola (ed.)

Foto produktu
cart

Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938)

Martin Jemelka – Jakub Štofaník

Foto produktu
cart

Karel Kazbunda: Mé archivní poslání ve Vídni 1919–1923

Jan Kahuda (ed.)

Foto produktu
cart

Deníky Josefa Kalouska I.

Pavel Fabini – Luboš Velek (eds.)

Foto produktu
cart

Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století

Jan Hálek – Boris Mosković

Foto produktu
cart

Demokracie v politice. Texty z let 1907–1910

Vojtěch Kessler – Marie L. Neudorflová (eds.)

Foto produktu
cart

S diplomatem v Orientu — Miroslav Schubert: Pět let u Pávího trůnu (1927-1932)

Adéla Jůnová Macková – Libor Jůn (eds.)

Foto produktu
cart

Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918

Martin Klečacký a kol.

Foto produktu
cart

T. G. M. v kostce

Dagmar Hájková – Pavel Horák – Lukáš Rous (eds.)

Přihlásit se