cart
0
Úvodní fotka tématu
Téma

Československý exil 1939–1945

Tématika československého exilu v letech 1939–1945 zahrnuje řadu rovin – exil politický, vojenský, židovskou problematiku, diplomatická jednání, státoprávní otázky, téma propagandy, problematiku elit apod. Pozornost výzkumu v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR byla prozatím věnována československému politickému exilu v Londýně, zvláště okruhu kolem exilového prezidenta Edvarda Beneše včetně perspektivy historie všedního dne a analýzy exilových struktur.  

Související obsah

Publikace

Ediční řady

Další publikace k tématu

Projekty

Témata

Týmy

Lidé

member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin