cart
0
Publications categories

Foto produktu

Páter Láska. Životní příběh a překladatelské dílo kyjského faráře Gustava Lásky (1848–1921)

Hana Kábová
180 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 180 CZK
Regular price: 240 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Příběh začíná konverzí židovského mladíka ke katolické víře a jeho sňatkem s katoličkou Barborou Neuwirthovou. Obrácení Karla Ferdinanda Kleina je spojeno s volbou nového jména Josef Láska. Příjmení Láska provází životem jako znamení i jeho prvorozeného syna Gustava (1848–1921), který je povolán ke kněžství. Služba jej přivádí do Nemyšle, kde působí jako vychovatel pozdějšího politika hraběte Bedřicha Deyma ze Stříteže, posléze do farnosti v Kyjích u Prahy a do Poříčan. Literárně nadaný Láska se věnuje také překládání próz katolických autorů (Auguste Cravenová, Hendrik Conscience). Jsou jeho překlady tvůrčím činem, jehož prostřednictvím řeší vlastní morální dilemata, prací na objednávku nebo nástrojem pastorace? Jak probíhá dialog mezi autory próz, románovými hrdiny a překladatelem? A jak vlastně vypadala každodenní činnost kyjského kaplana a posléze faráře, jaké specifické úkoly přinášela služba v jeho farnosti s převahou obyvatelstva dělnického původu nebo námezdně pracujících v zemědělství? Jaký byl Láskův vztah k jinověrcům, konvertitům, nábožensky chladným pedagogům či „odpadajícím“ dělníkům? Jak páter Láska pojímal kněžskou službu?

Author:

Hana Kábová

Number of pages:

112

Year of publication:

2015

ISBN:

978-80-87782-48-4 (MÚA AV ČR)
978-80-7415-123-1 (Nová tiskárna Pelhřimov)

Publisher:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov

Log in