cart
0

Archiv Ústavu T. G. Masaryka

Archivní soubory v majektu Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s., jsou na základě smlouvy trvale uloženy v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Nejvýznamnějšími celky jsou osobní fondy Tomáše G. Masaryka a Edvarda Beneše, provázené osobními fondy jejich rodinných příslušníků a spolupracovníků. Dějiny masarykovských bádání dokumentuje archivní fond původního Ústavu T. G. Masaryka (1932–1954) i písemnosti z období po jeho obnovení v roce 1990. Součástí této skupiny jsou také osobní fondy některých vědeckých pracovníků Masarykova ústavu AV ČR a sbírky dokumentů vážících se k životu a dílu T. G. Masaryka a E. Beneše.

Seznam fondů

Bächer Pavel

Zkratka:
NAD: 5030
Časový rozsah: 1908 - 1966
Původce: Bächer, Pavel (1886-); právník. Nessy Bächerová, Julie (1889-1981); harfenistka, pěvkyně, manželka Pavla Bächera

Detail fondu

Beneš Edvard

Zkratka: EB
NAD: 5011
Časový rozsah: (1883) 1884 - [1990]
Původce: Beneš, Edvard, PhDr. JUDr. (1884-1948), sociolog, pedagog, politik, státník, ministr zahraničních věcí, prezident Československé republiky, spolupracovník T. G. Masaryka
  1. Fond Edvard Beneš, oddíl I – veřejná činnost 1918–1938 (PDF) (pdf)
  2. Fond Edvard Beneš, oddíl II – veřejná činnost 1939–1945 (PDF) (pdf)
  3. Fond Edvard Beneš, oddíl III – veřejná činnost 1945–1948 (PDF) (pdf)

Detail fondu

Benešová Hana

Zkratka: HB
NAD: 5019
Časový rozsah: 1900 - 1974
Původce: Benešová, Hana (1885-1974), manželka E. Beneše, předsedkyně Československého červeného kříže (1940-1948)

Detail fondu

Bulova Josef Adolf

Zkratka:
NAD: 5018
Časový rozsah: 1855 - 1950
Původce: Bulova, Josef Adolf (1839-1903), lékař, filozof, spisovatel

Detail fondu

Císař Jaroslav

Zkratka:
NAD: 5037
Časový rozsah: [1894] - [1983]
Původce: Císař, Jaroslav, RNDr. (1894-1983), astronom, matematik, publicista, osobní tajemník T. G. Masaryka

Detail fondu

Doležal Jaromír

Zkratka:
NAD: 5044
Časový rozsah: [1883] - [1965]
Původce: Doležal, Jaromír, PhDr. (1883-1965) - literární historik a kritik se zaměřením na slavistickou problematiku, kulturní a politický publicista, novinář, překladatel z němčiny a slovanských literatur

Detail fondu

Doležal Jiří

Zkratka:
NAD: 5025
Časový rozsah: 1970 - 2010
Původce: Doležal, Jiří (1929-2010), historik, středoškolský profesor, aktivista národně socialistické strany, člen výboru Masarykovy společnosti

Detail fondu

Fejlek Vojtěch

Zkratka:
NAD: 5029
Časový rozsah: 1929 - 2006
Původce: Fejlek, Vojtěch (1923-2012), historik, archivář, editor Masarykových spisů, ředitel (náčelník) Vojenského historického archivu (1958-1973), zaměstnanec nakladatelství Melantrich, zástupce ředitele a vědecký pracovník Ústavu T. G. Masaryka (od 1991).

Detail fondu

Fiala Jan (sbírka)

Zkratka:
NAD: 5024
Časový rozsah: 1906 - 2004
Původce: Fiala, Jan (1912-2008), lékař v Sezimově Ústí

Detail fondu

Hlaváček Antonín (sbírka)

Zkratka:
NAD: 5038
Časový rozsah: [1918] - [1989]
Původce: Hlaváček, Antonín (1898-1989), archivář, překladatel pedagogické literatury; evidenční a sběratelská činnost

Sbírka masarykian Antonína Hlaváčka (otce prof. Ivana Hlaváčka): rukopisy a strojopisy opisů korespondence T. G. Masaryka s nakladatelem Gustavem Dubským, spisovatelem J. S. Macharem. Rukopisné poznámky A. Hlaváčka, výstřižky z novin a časopisů, tisky (pozvánky, programy, plakáty), fotografie.

Detail fondu

Horák Jiří

Zkratka:
NAD: 5043
Časový rozsah: [1884] - [1987]
Původce: Gašparíková-Horáková, Anna (1896-1987) - historička a archivářka; Horák, Jiří, prof. PhDr. DrSc. (1884-1975) - literární vědec, etnograf, folklorista, slavista, univerzitní profesor

Detail fondu

Christitch Anna

Zkratka:
NAD: 5036
Časový rozsah: 1912 - 1960
Původce: Christitch, Anna (1880-1977), britská publicistka

Detail fondu

Jína Jan

Zkratka:
NAD: 5040
Časový rozsah: 1916 - 1962
Původce: Jína, Jan, JUDr. (1890-1962), československý diplomat; Jínová, Stanislava (1888-1964), manželka Jana Jíny

Detail fondu

Kaizl Josef

Zkratka:
NAD: 5026
Časový rozsah: 1793 - 1941 (1952)
Původce: Kaizl, Josef, JUDr. (1854-1901), národohospodář, politik

Detail fondu

Klecanda Vladimír (sbírka)

Zkratka:
NAD: 5014
Časový rozsah: 1937 - 1946
Původce: Klecanda, Vladimír, PhDr. (1888-1946), profesor, pedagog, archivář, historik, politik, účastník československého domácího a zahraničního odboje za druhé světové války

Detail fondu

Klouda Antonín

Zkratka:
NAD: 5031
Časový rozsah: [1890] - [1961]
Původce: Klouda, Antonín (1871-1961), advokát, národně socialistický politik

Detail fondu

Kloudová Ludmila

Zkratka:
NAD: 5034
Časový rozsah: [1918] - 1973
Původce: Kloudová, Ludmila, JUDr. (1900-1988), právní zástupkyně rodiny Masarykovy a Benešovy, členka kuratoria Ústavu TGM, advokátka v Benešově

Detail fondu

Laurin Arne

Zkratka:
NAD: 5023
Časový rozsah: 1917 - 1945
Původce: Laurin, Arne, vl. jm. Lustig, Arnošt (1889-1945), novinář

Detail fondu

Maffie

Zkratka:
NAD: 5002
Časový rozsah: [1886] - 1919
Původce: Zeměbranecký divizní soud ve Vídni

Procesní spisy Zeměbraneckého soudu ve Vídni proti nepohodlným osobám v politických procesech, členům Maffe, ústředního orgánu českého domácího odboje pro řízení zpravodajské a konspirační práce v českých zemích za první světové války.

Detail fondu

Masaryk Garrigue Herbert

Zkratka: HGM
NAD: 5005
Časový rozsah: 1880 - 1917 (1935)
Původce: Masaryk, Herbert (1880-1915), syn T.G. Masaryka, malíř

Detail fondu

Masaryk Garrigue Jan

Zkratka: JGM
NAD: 5006
Časový rozsah: [1848] - [1948]
Původce: Masaryk, Jan (1886-1948), syn T.G. Masaryka, československý diplomat, politik, vyslanec Československé republiky v Londýně (1925-1938), ministr zahraničních věcí (1940-1948)

Detail fondu

Masaryk Garrigue Tomáš

Zkratka: TGM
NAD: 5001
Časový rozsah: (1780) 1841 - 1965 (1987)
Původce: Masaryk, Tomáš Garrigue, prof. PhDr. (1850-1937), filozof, sociolog, vědec, politik, pedagog, státník, první prezident Československé republiky (1918-1935)

Detail fondu

Masaryková Anna

Zkratka: AM
NAD: 5009
Časový rozsah: 1910 - 1996
Původce: Masaryková, Anna, PhDr. (1911-1996), dcera Herberta Masaryka, vnučka T. G. Masaryka, PhDr., historička umění

Detail fondu

Masaryková Garrigue Alice

Zkratka: AGM
NAD: 5004
Časový rozsah: [1879] - [1966] (1985)
Původce: Masaryková, Alice, PhDr. (1879-1966), dcera T. G. Masaryka, pedagožka, socioložka, sociální a humanitární pracovnice, zakladatelka Československého červeného kříže

Detail fondu

Masaryková Garrigue Charlotta

Zkratka: CGM
NAD: 5003
Časový rozsah: 1870 - 1923 (1933)
Původce: Masaryková Garrigue, Charlotte (1850-1923), manželka T. G. Masaryka

Detail fondu

Masaryková Garrigue Olga

Zkratka: OGM
NAD: 5007
Časový rozsah: 1904 - 1960
Původce: Masaryková, Olga (1891-1978), dcera T.G. Masaryka, za první světové války se zúčastnila zahraničního odboje

Detail fondu

Masaryková Herberta

Zkratka: HM
NAD: 5010
Časový rozsah: [1915] - 1996
Původce: Masaryková, Herberta (1915-1996), dcera Herberta Masaryka, vnučka T. G. Masaryka, muzikoložka a hudební editorka

Detail fondu

Masarykova společnost

Zkratka:
NAD: 5027
Časový rozsah: 1997 - 2011
Původce: Masarykova společnost (Praha, Česko : 1988-)

Detail fondu

Omladina

Zkratka:
NAD: 5020
Časový rozsah: 1893 - 1895
Původce: Zemský trestní soud Praha

Procesní spisy trestního soudu v Praze proti Omladině, politický proces v roce 1894.

Detail fondu

Polák Stanislav

Zkratka:
NAD: 5041
Časový rozsah: [1936] - [2017]
Původce: Polák, Stanislav, PhDr. (1936-2017), historik, archivář v Příbrami, autor životopisů, znalec díla Tomáše Garrigua Masaryka, autor děl o něm a jeho rodině

Detail fondu

Sbírka varií

Zkratka: Varia
NAD: 5033
Časový rozsah: [1919] - [1948]
Původce: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky

Sbírka tištěných materiálů a trojrozměrných předmětů vážících se k životu a dílu T. G. Masaryka a E. Beneše.

Detail fondu

Sbírka Zdeňka Mahlera

Zkratka: SZM
NAD: 5016
Časový rozsah: 1926 - [2006]
Původce: Mahler, Zdeněk, PhDr. (1928-2018)

Sbírka vznikla z rozhlasové a televizní výzvy veřejnosti, aby zasílali dokumenty k televiznímu filmu České televize o T. G. Masarykovi: Ano, Masaryk.

Noviny, časopisy, fotografie, různé upomínky na TGM, knihy, xerokopie dokumentů

Detail fondu

Smutný Jaromír

Zkratka:
NAD: 5013
Časový rozsah: (1883) 1893 - 1949
Původce: Smutný, Jaromír, JUDr. (1892-1964), diplomat, spolupracovník E. Beneše, účastník československého zahraničního odboje, 1940 - 1945 přednosta Kanceláře prezidenta republiky (v exilu) a 1945 - 1948 kancléř prezidenta republiky

Detail fondu

Společnost Edvarda Beneše

Zkratka: SEB
NAD: 5028
Časový rozsah: [1919] - [2017]
Původce: Společnost Edvarda Beneše (Praha, Česko : 1990-)

Diplomy, základní dokumenty Společnosti E. Beneše, zápisy ze schůzí, zprávy o činnosti, záznamy o akcích, korespondence, dokumentační sbírky.

Detail fondu

Srovnal Jindřich

Zkratka:
NAD: 5042
Časový rozsah: [1950] - [2004]
Původce: Srovnal, Jindřich (1924-2005) - filozof, historik filozofického myšlení, vysokoškolský pedagog

Detail fondu

Sychrava Lev

Zkratka:
NAD: 5015
Časový rozsah: 1887 - 1992
Původce: Sychrava, Lev, JUDr. (1887-1958), politik, novinář, účastník českého zahraničního odboje za první světové války, 1939 - 1945 vězněn v koncentračním táboře, po roce 1948 emigroval do Velké Británie, krátce před smrtí se vrátil do Československa

Detail fondu

Táborský Eduard

Zkratka:
NAD: 5022
Časový rozsah: (1919) 1939 - 1945 (1947)
Původce: Táborský, Eduard, JUDr. (1910-1996), právník, diplomat a politolog, účastník československého zahraničního odboje, 1939-1945 tajemník E. Beneše

Detail fondu

Ústav dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium

Zkratka: ÚEB
NAD: 5039
Časový rozsah: 1901 - 1964
Původce: Ústav dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium (Londýn, Velká Británie : 1950-1964)

Zápisy ze schůzí, zprávy, publikace ústavu, rukopisy, korespondence, dokumentační fotografie E. Beneše.

Detail fondu

Ústav T. G. Masaryka I

T. G. Masaryk Institute
Zkratka: ÚTGM
NAD: 5008
Časový rozsah: ([1850]) 1881 - 1954
Původce: Ústav T. G. Masaryka (Praha, Česko : 1932-1939, 1945-1954), Studijní knihovna filosofická (1939-1941)

Instituce založená T.G. Masarykem v roce 1932 jako nadace s účelem správy knihovny, archivu a vydávání jeho prací a bádání v oblastech, kterými se původce zabýval. Její činnost navazovala na Osobní sekretariát a Soukromý archiv a knihovnu prezidenta republiky. Za druhé světové války přejmenována na Studijní knihovnu filozofickou, v roce 1941 zrušena, písemnosti uloženy v Klementinu. V roce 1945 obnovila činnost, v roce 1954 zrušena.

Doplňující materiály (opisy, výstřižky, rukopisy) k osobnímu fondu T. G. Masaryka. Diáře tajemníka V. Kučery a jejich opisy. Druhou skupinou jsou materiály vzešlé z činnosti Ústavu T. G. Masaryka - výstavba ústavu, korespondence, účetní doklady, výstřižky a fotoarchiv. Do fondu byly začleněny části osobních pozůstalostí K. Urbana a V. K. Škracha.

Detail fondu

Ústav T. G. Masaryka II

T. G. Masaryk Institute
Zkratka: ÚTGM II
NAD: 5021
Časový rozsah: [1896] - [2018]
Původce: Ústav T. G. Masaryka (Praha, Česko : od 1990)

Dokumenty z působnosti obnoveného Ústavu T. G. Masaryka (od 1990); dokumentační sbírka.

Detail fondu

Wurmová Jindřiška

Zkratka:
NAD: 5032
Časový rozsah: [1863] - [1953]
Původce: Wurmová, Jindřiška (1863-1953), propagátorka mírového hnutí, publicistka, babička Milady Wurmové

Detail fondu

Zapletal Vladimír (sbírka)

Zkratka:
NAD: 5017
Časový rozsah: 1928 - 1954 ([1990])
Původce: Zapletal, Vladimír, MUDr. (1900-1983), lékař, zdravotní rada v Brně

Detail fondu

Zeman Zbyněk

Zkratka:
NAD: 5035
Časový rozsah: [1928] - [2011]
Původce: Zeman, Zbyněk (1928-2011), historik, vysokoškolský pedagog, mj. autor prací o Edvardu Benešovi a T. G. Masarykovi

Detail fondu