cart
0

Archives of the T. G. Masaryk Institute

The archival groups in the possession of the T. G. Masaryk Institute, o. p. s., are permanently deposited in the Masaryk Institute and Archives of the CAS, v. v. i. The most important groups are the personal fonds of Tomáš G. Masaryk and Edvard Beneš, accompanied by the personal fonds of their family members and associates. The history of Masaryk research is documented in the archival fonds of the original T. G. Masaryk Institute (1932-1954) and in documents from the period after its restoration in 1990. This list also includes the personal fonds of some of the scientists of the Masaryk Institute of the CAS and collections of documents relating to the life and work of T. G. Masaryk and E. Beneš.

List of fonds and collections

Bächer Pavel

Abbreviation:
NAD ID: 5030
Date range: 1908 - 1966
Provenance: Bächer, Pavel (1886-); právník. Nessy Bächerová, Julie (1889-1981); harfenistka, pěvkyně, manželka Pavla Bächera

Detail

Beneš Edvard

Abbreviation: EB
NAD ID: 5011
Date range: (1883) 1884 - [1990]
Provenance: Beneš, Edvard, PhDr. JUDr. (1884-1948), sociolog, pedagog, politik, státník, ministr zahraničních věcí, prezident Československé republiky, spolupracovník T. G. Masaryka

Detail

Benešová Hana

Abbreviation: HB
NAD ID: 5019
Date range: 1900 - 1974
Provenance: Benešová, Hana (1885-1974), manželka E. Beneše, předsedkyně Československého červeného kříže (1940-1948)

Detail

Bulova Josef Adolf

Abbreviation:
NAD ID: 5018
Date range: 1855 - 1950
Provenance: Bulova, Josef Adolf (1839-1903), lékař, filozof, spisovatel

Detail

Christitch Anna

Abbreviation:
NAD ID: 5036
Date range: 1912 - 1960
Provenance: Christitch, Anna (1880-1977), britská publicistka

Detail

Císař Jaroslav

Abbreviation:
NAD ID: 5037
Date range: [1894] - [1983]
Provenance: Císař, Jaroslav, RNDr. (1894-1983), astronom, matematik, publicista, osobní tajemník T. G. Masaryka

Detail

Doležal Jaromír

Abbreviation:
NAD ID: 5044
Date range: [1883] - [1965]
Provenance: Doležal, Jaromír, PhDr. (1883-1965) - literární historik a kritik se zaměřením na slavistickou problematiku, kulturní a politický publicista, novinář, překladatel z němčiny a slovanských literatur

Detail

Doležal Jiří

Abbreviation:
NAD ID: 5025
Date range: 1970 - 2010
Provenance: Doležal, Jiří (1929-2010), historik, středoškolský profesor, aktivista národně socialistické strany, člen výboru Masarykovy společnosti

Detail

Fejlek Vojtěch

Abbreviation:
NAD ID: 5029
Date range: 1929 - 2006
Provenance: Fejlek, Vojtěch (1923-2012), historik, archivář, editor Masarykových spisů, ředitel (náčelník) Vojenského historického archivu (1958-1973), zaměstnanec nakladatelství Melantrich, zástupce ředitele a vědecký pracovník Ústavu T. G. Masaryka (od 1991).

Detail

Fiala Jan (sbírka)

Abbreviation:
NAD ID: 5024
Date range: 1906 - 2004
Provenance: Fiala, Jan (1912-2008), lékař v Sezimově Ústí

Detail

Hlaváček Antonín (sbírka)

Abbreviation:
NAD ID: 5038
Date range: [1918] - [1989]
Provenance: Hlaváček, Antonín (1898-1989), archivář, překladatel pedagogické literatury; evidenční a sběratelská činnost

Sbírka masarykian Antonína Hlaváčka (otce prof. Ivana Hlaváčka): rukopisy a strojopisy opisů korespondence T. G. Masaryka s nakladatelem Gustavem Dubským, spisovatelem J. S. Macharem. Rukopisné poznámky A. Hlaváčka, výstřižky z novin a časopisů, tisky (pozvánky, programy, plakáty), fotografie.

Detail

Horák Jiří

Abbreviation:
NAD ID: 5043
Date range: [1884] - [1987]
Provenance: Gašparíková-Horáková, Anna (1896-1987) - historička a archivářka; Horák, Jiří, prof. PhDr. DrSc. (1884-1975) - literární vědec, etnograf, folklorista, slavista, univerzitní profesor

Detail

Jína Jan

Abbreviation:
NAD ID: 5040
Date range: 1916 - 1962
Provenance: Jína, Jan, JUDr. (1890-1962), československý diplomat; Jínová, Stanislava (1888-1964), manželka Jana Jíny

Detail

Kaizl Josef

Abbreviation:
NAD ID: 5026
Date range: 1793 - 1941 (1952)
Provenance: Kaizl, Josef, JUDr. (1854-1901), národohospodář, politik

Detail

Klecanda Vladimír (sbírka)

Abbreviation:
NAD ID: 5014
Date range: 1937 - 1946
Provenance: Klecanda, Vladimír, PhDr. (1888-1946), profesor, pedagog, archivář, historik, politik, účastník československého domácího a zahraničního odboje za druhé světové války

Detail

Klouda Antonín

Abbreviation:
NAD ID: 5031
Date range: [1890] - [1961]
Provenance: Klouda, Antonín (1871-1961), advokát, národně socialistický politik

Detail

Kloudová Ludmila

Abbreviation:
NAD ID: 5034
Date range: [1918] - 1973
Provenance: Kloudová, Ludmila, JUDr. (1900-1988), právní zástupkyně rodiny Masarykovy a Benešovy, členka kuratoria Ústavu TGM, advokátka v Benešově

Detail

Laurin Arne

Abbreviation:
NAD ID: 5023
Date range: 1917 - 1945
Provenance: Laurin, Arne, vl. jm. Lustig, Arnošt (1889-1945), novinář

Detail

Maffie

Abbreviation:
NAD ID: 5002
Date range: [1886] - 1919
Provenance: Zeměbranecký divizní soud ve Vídni

"Procesní spisy Zeměbraneckého soudu ve Vídni proti nepohodlným osobám v politických procesech, členům Maffe, ústředního orgánu českého domácího odboje pro řízení zpravodajské a konspirační práce v českých zemích za první světové války."

Detail

Masaryk Garrigue Herbert

Abbreviation: HGM
NAD ID: 5005
Date range: 1880 - 1917 (1935)
Provenance: Masaryk, Herbert (1880-1915), syn T.G. Masaryka, malíř

Detail

Masaryk Garrigue Jan

Abbreviation: JGM
NAD ID: 5006
Date range: [1848] - [1948]
Provenance: Masaryk, Jan (1886-1948), syn T.G. Masaryka, československý diplomat, politik, vyslanec Československé republiky v Londýně (1925-1938), ministr zahraničních věcí (1940-1948)

Detail

Masaryk Garrigue Tomáš

Abbreviation: TGM
NAD ID: 5001
Date range: (1780) 1841 - 1965 (1987)
Provenance: Masaryk, Tomáš Garrigue, prof. PhDr. (1850-1937), filozof, sociolog, vědec, politik, pedagog, státník, první prezident Československé republiky (1918-1935)

Detail

Masaryková Anna

Abbreviation: AM
NAD ID: 5009
Date range: 1910 - 1996
Provenance: Masaryková, Anna, PhDr. (1911-1996), dcera Herberta Masaryka, vnučka T. G. Masaryka, PhDr., historička umění

Detail

Masaryková Garrigue Alice

Abbreviation: AGM
NAD ID: 5004
Date range: [1879] - [1966] (1985)
Provenance: Masaryková, Alice, PhDr. (1879-1966), dcera T. G. Masaryka, pedagožka, socioložka, sociální a humanitární pracovnice, zakladatelka Československého červeného kříže

Detail

Masaryková Garrigue Charlotta

Abbreviation: CGM
NAD ID: 5003
Date range: 1870 - 1923 (1933)
Provenance: Masaryková Garrigue, Charlotte (1850-1923), manželka T. G. Masaryka

Detail

Masaryková Garrigue Olga

Abbreviation: OGM
NAD ID: 5007
Date range: 1904 - 1960
Provenance: Masaryková, Olga (1891-1978), dcera T.G. Masaryka, za první světové války se zúčastnila zahraničního odboje

Detail

Masaryková Herberta

Abbreviation: HM
NAD ID: 5010
Date range: [1915] - 1996
Provenance: Masaryková, Herberta (1915-1996), dcera Herberta Masaryka, vnučka T. G. Masaryka, muzikoložka a hudební editorka

Detail

Masarykova společnost

Abbreviation:
NAD ID: 5027
Date range: 1997 - 2011
Provenance: Masarykova společnost (Praha, Česko : 1988-)

Detail

Omladina

Abbreviation:
NAD ID: 5020
Date range: 1893 - 1895
Provenance: Zemský trestní soud Praha

Procesní spisy trestního soudu v Praze proti Omladině, politický proces v roce 1894.

Detail

Polák Stanislav

Abbreviation:
NAD ID: 5041
Date range: [1936] - [2017]
Provenance: Polák, Stanislav, PhDr. (1936-2017), historik, archivář v Příbrami, autor životopisů, znalec díla Tomáše Garrigua Masaryka, autor děl o něm a jeho rodině

Detail

Sbírka varií

Abbreviation: Varia
NAD ID: 5033
Date range: [1919] - [1948]
Provenance: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky

Sbírka tištěných materiálů a trojrozměrných předmětů vážících se k životu a dílu T. G. Masaryka a E. Beneše.

Detail

Sbírka Zdeňka Mahlera

Abbreviation: SZM
NAD ID: 5016
Date range: 1926 - [2006]
Provenance: Mahler, Zdeněk, PhDr. (1928-2018)

Sbírka vznikla z rozhlasové a televizní výzvy veřejnosti, aby zasílali dokumenty k televiznímu filmu České televize o T. G. Masarykovi: Ano, Masaryk.

Noviny, časopisy, fotografie, různé upomínky na TGM, knihy, xerokopie dokumentů

Detail

Smutný Jaromír

Abbreviation:
NAD ID: 5013
Date range: (1883) 1893 - 1949
Provenance: "Smutný, Jaromír, JUDr. (1892-1964), diplomat, spolupracovník E. Beneše, účastník československého zahraničního odboje, 1940 - 1945 přednosta Kanceláře prezidenta republiky (v exilu) a 1945 - 1948 kancléř prezidenta republiky"

Detail

Společnost Edvarda Beneše

Abbreviation: SEB
NAD ID: 5028
Date range: [1919] - [2017]
Provenance: Společnost Edvarda Beneše (Praha, Česko : 1990-)

Diplomy, základní dokumenty Společnosti E. Beneše, zápisy ze schůzí, zprávy o činnosti, záznamy o akcích, korespondence, dokumentační sbírky.

Detail

Srovnal Jindřich

Abbreviation:
NAD ID: 5042
Date range: [1950] - [2004]
Provenance: Srovnal, Jindřich (1924-2005) - filozof, historik filozofického myšlení, vysokoškolský pedagog
Detail

Sychrava Lev

Abbreviation:
NAD ID: 5015
Date range: 1887 - 1992
Provenance: "Sychrava, Lev, JUDr. (1887-1958), politik, novinář, účastník českého zahraničního odboje za první světové války, 1939 - 1945 vězněn v koncentračním táboře, po roce 1948 emigroval do Velké Británie, krátce před smrtí se vrátil do Československa"

Detail

Táborský Eduard

Abbreviation:
NAD ID: 5022
Date range: (1919) 1939 - 1945 (1947)
Provenance: Táborský, Eduard, JUDr. (1910-1996), právník, diplomat a politolog, účastník československého zahraničního odboje, 1939-1945 tajemník E. Beneše

Detail

Ústav dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium

Abbreviation: ÚEB
NAD ID: 5039
Date range: 1901 - 1964
Provenance: Ústav dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium (Londýn, Velká Británie : 1950-1964)

Zápisy ze schůzí, zprávy, publikace ústavu, rukopisy, korespondence, dokumentační fotografie E. Beneše.

Detail

Ústav T. G. Masaryka I

T. G. Masaryk Institute
Abbreviation: ÚTGM
NAD ID: 5008
Date range: ([1850]) 1881 - 1954
Provenance: Ústav T. G. Masaryka (Praha, Česko : 1932-1939, 1945-1954), Studijní knihovna filosofická (1939-1941)

Instituce založená T.G. Masarykem v roce 1932 jako nadace s účelem správy knihovny, archivu a vydávání jeho prací a bádání v oblastech, kterými se původce zabýval. Její činnost navazovala na Osobní sekretariát a Soukromý archiv a knihovnu prezidenta republiky. Za druhé světové války přejmenována na Studijní knihovnu filozofickou, v roce 1941 zrušena, písemnosti uloženy v Klementinu. V roce 1945 obnovila činnost, v roce 1954 zrušena.

Doplňující materiály (opisy, výstřižky, rukopisy) k osobnímu fondu T. G. Masaryka. Diáře tajemníka V. Kučery a jejich opisy. Druhou skupinou jsou materiály vzešlé z činnosti Ústavu T. G. Masaryka - výstavba ústavu, korespondence, účetní doklady, výstřižky a fotoarchiv. Do fondu byly začleněny části osobních pozůstalostí K. Urbana a V. K. Škracha.

Detail

Ústav T. G. Masaryka II

T. G. Masaryk Institute
Abbreviation: ÚTGM II
NAD ID: 5021
Date range: [1896] - [2018]
Provenance: Ústav T. G. Masaryka (Praha, Česko : od 1990)

Dokumenty z působnosti obnoveného Ústavu T. G. Masaryka (od 1990); dokumentační sbírka.

Detail

Wurmová Jindřiška

Abbreviation:
NAD ID: 5032
Date range: [1863] - [1953]
Provenance: Wurmová, Jindřiška (1863-1953), propagátorka mírového hnutí, publicistka, babička Milady Wurmové

Detail

Zapletal Vladimír (sbírka)

Abbreviation:
NAD ID: 5017
Date range: 1928 - 1954 ([1990])
Provenance: Zapletal, Vladimír, MUDr. (1900-1983), lékař, zdravotní rada v Brně

Detail

Zeman Zbyněk

Abbreviation:
NAD ID: 5035
Date range: [1928] - [2011]
Provenance: Zeman, Zbyněk (1928-2011), historik, vysokoškolský pedagog, mj. autor prací o Edvardu Benešovi a T. G. Masarykovi

Detail