cart
0

Fondy mladších vědeckých společností a národních komitétů

Archivní fondy vědeckých společností působících od padesátých let 20. století při Československé akademii věd. Některé z těchto společností byly zcela nově ustaveny, jiné vznikly nucenou reorganizací starších korporací. Řada z těchto společností pokračuje ve své činnosti i dnes, již jen volně sdružená v Radě vědeckých společností ČR. Národní komitéty jsou sbory odborníků určité vědní oblasti, zastupující národní vědeckou obec daného oboru ve vztahu k zahraničním vědeckým uniím a k zahraničí obecně. Pro úplnost jsou zde uvedeny také příslušné archivní soubory v majetku Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s.

Seznam fondů

Česká demografická společnost

Czech Demographic Society
Zkratka:
NAD: 601
Časový rozsah: 1993 - 2002
Původce: Česká demografická společnost (od 1993)

Detail fondu

Česká společnost pro estetiku při ČSAV

Czech Society for Aesthetics with the CSAS
Zkratka:
NAD: 599
Časový rozsah: 1969 - 1996
Původce: Česká společnost pro estetiku při ČSAV (1968-1984); Československá vědecká společnost pro estetiku při ČSAV (1984-1992); Společnost pro estetiku (od 1993)

Detail fondu

Česká vědeckotechnická společnost - společnost hornická

Czechoslovak Scientific and Technical Society – Mining Society
Zkratka: ČVTS-HS ČSAV
NAD: 503
Časový rozsah: 1972 - 1980
Původce: Česká vědeckotechnická společnost při ČSAV - Společnost hornická (1959-1990)

Detail fondu

Československá astronomická společnost při ČSAV

Czechoslovak Astronomical Society with the CSAS
Zkratka: ČAS ČSAV
NAD: 235
Časový rozsah: 1959 - 2019
Původce: Československá astronomická společnost při ČSAV (1959-1992); Česká astronomická společnost (od 1993)

Detail fondu

Československá biologická společnost při ČSAV

Czechoslovak Biological Society with the CSAS
Zkratka:
NAD: 237
Časový rozsah: 1927 - 1965
Původce: Československá společnost biologická (1922-1953); Československá společnost biologická při ČSAV (1953-1992)

Detail fondu

Československá demografická společnost při ČSAV

Czechoslovak Demographic society with the CSAS
Zkratka:
NAD: 600
Časový rozsah: 1963 - 1992
Původce: Československá demografická společnost při ČSAV (1964-1992)

Detail fondu

Československá filozofická společnost při ČSAV

Czechoslovak Society for Philosophy with the CSAS
Zkratka: ČSFS při ČSAV
NAD: 238
Časový rozsah: 1958 - 1990 (1991)
Původce: Jednota filosofická při ČSAV (1957-1984); Československá filosofická společnost při ČSAV (1984-1990)

Detail fondu

Československá historická společnost při ČSAV

Czechoslovak Historical Society with the CSAS
Zkratka:
NAD: 243
Časový rozsah: 1957 - 1990
Původce: Československá historická společnost při ČSAV (1956-1990); Československá historická společnost při ČSAV. Pobočka Brno [1956-1990]

Detail fondu

Československá pedagogická společnost při ČSAV

Czechoslovak Pedagogical Society with the CSAS
Zkratka:
NAD: 239
Časový rozsah: 1964 - 1990
Původce: Československá pedagogická společnost při ČSAV (1964-1992)

Detail fondu

Československá psychologická společnost při ČSAV

Czechoslovak Psychological Society with the CSAS
Zkratka: ČSPS ČSAV
NAD: 240
Časový rozsah: 1927 - 2014
Původce: Psychologická společnost (1927-1952); Československá vědecká společnost pro psychologii při ČSAV (1958-1984); Československá psychologická společnost při ČSAV (1984-1990); Českomoravská psychologická společnost (od 1990)

Detail fondu

Československá společnost antropologická při ČSAV

Czechoslovak Anthropological Society with the CSAS
Zkratka:
NAD: 241
Časový rozsah: (1939) 1964 - 1992
Původce: Československá společnost antropologická při ČSAV (1964-1995)

Detail fondu

Československá společnost archeologická při ČSAV

Czechoslovak Archeological Society with the CSAS
Zkratka: ČSSA
NAD: 526
Časový rozsah: 1910 - 1992
Původce: Český archeologický klub (1910-1914); Společnost československých prehistoriků (1919-1940, 1945-1955); Společnost českých prehistoriků (1940-1945); Československá společnost archeologická při ČSAV (1955-1992)

Detail fondu

Československá společnost bioklimatologická při ČSAV

Czechoslovak Bioclimatological Society with the CSAS
Zkratka: ČSBk
NAD: 236
Časový rozsah: 1954 - 1988
Původce: Československá společnost bioklimatologická při ČSAV (1965-1992)

Detail fondu

Československá společnost chemická při ČSAV

Czechoslovak Chemical Society with the CSAS
Zkratka:
NAD: 242
Časový rozsah: 1968 - 1972
Původce: Československá společnost chemická při ČSAV (1953-1992)

Detail fondu

Československá společnost pro dějiny věd a techniky při ČSAV

Czechoslovak Society for the History of Science and Technology with the CSAS
Zkratka:
NAD: 509
Časový rozsah: 1965 - 1997
Původce: Československá společnost pro dějiny věd a techniky při ČSAV (1965-1992)

Detail fondu

Československá společnost pro vědeckou kinematografii při ČSAV, Brno

Czechoslovak Society for Scientific Cinematography with the CSAS
Zkratka: ČSVK
NAD: 244
Časový rozsah: (1961) 1966 - 1975
Původce: Československá společnost pro vědeckou kinematografii při ĆSAV (1966-1992)

Detail fondu

Československá vědecká společnost pro nauku o kovech při ČSAV

Czechoslovak Scientific Society for the Science of Metals with the CSAS
Zkratka:
NAD: 649
Časový rozsah: [1966] - [1992]
Původce: Československá vědecká společnost pro nauku o kovech při ČSAV (1966-1992)

Detail fondu

Československá zoologická společnost při ČSAV

Czechoslovak Zoological Society with the CSAS
Zkratka:
NAD: 525
Časový rozsah: 1965 - 1984
Původce: Československá zoologická společnost při ČSAV (1955-1992)

Detail fondu

Československo-indická společnost

Czechoslovak-Indian Society
Zkratka: ČIS ČSAV
NAD: 245
Časový rozsah: 1968 - 1970
Původce: Československo-indická společnost při ČSAV (1969-1970)

Detail fondu

Československý národní komitét pro Mezinárodní biologický program při ČSAV

Czechoslovak National Commitee for the International Biological Programme with the CSAS
Zkratka:
NAD: 246
Časový rozsah: (1962) 1964 - 1974 (1976)
Původce: Československý národní komitét pro mezinárodní biologický program při ČSAV (1964-1975)

Detail fondu

Český literární fond. Sekce pro vědeckou a odbornou literaturu

Czech Literary Funds Foundation
Zkratka: ČLF
NAD: 658
Časový rozsah: [1956] - [1972]
Původce: "Český literární fond. Sekce pro vědeckou a odbornou literaturu (1954-1993); Symposium (vydavatelství sekce pro vědeckou a odbornou literaturu Českého literární fondu (1968-1971)"

Detail fondu

Český národní komitét historiků

Czech National Committee of Historians
Zkratka: ČNKH
NAD: 597
Časový rozsah: [1975] - [2000]
Původce: Český národní komitét historiků (od 1993)

Detail fondu

Český svaz vědeckých pracovníků

Zkratka: ČSVP
NAD: 659
Časový rozsah: 1968
Původce: Český svaz vědeckých pracovníků (1969-1971)

Detail fondu

Demokratický klub

Zkratka:
NAD: 692
Časový rozsah: (1964-[1967]) 1990 - 2019
Původce: Demokratický klub (Praha, Česko : 1990-), nestranická politická organizace, soustřeďující se na podporu demokratismu

Detail fondu

Historický klub

Historical Club
Zkratka: HK
NAD: 11
Časový rozsah: 1871 - 1993
Původce: Historický klub, Praha (1872-1981); Československá společnost historická, Praha (1935-1956); Historický klub, Praha (od 1989)

Detail fondu

Historický spolek

Historical Association
Zkratka:
NAD: 12
Časový rozsah: 1866 - 1971
Původce: Historický spolek, Praha (1866-1971)

Detail fondu

Jednota československých matematiků a fyziků

Association of Czechoslovak Mathematicians and Physicists
Zkratka: JČMF
NAD: 13
Časový rozsah: [1836] - 1952 (1959)
Původce: Jednota českých matematiků, Praha (1869-1912); Jednota českých matematiků a fyziků (1912-1955); Jednota československých matematiků a fyziků při ČSAV (1955-1992)

Detail fondu

Jednota československých matematiků a fyziků při ČSAV

Association of Czechoslovak Mathematicians and Physicists with the CSAS
Zkratka: JČsMF ČSAV
NAD: 247
Časový rozsah: (1952) 1956 - 2010
Původce: Jednota českých matematiků a fyziků (1912-1921); Jednota československých matematiků a fyziků (1921-1940); Jednota českých matematiků a fyziků (1940-1945); Jednota československých matematiků a fyziků (1945-1955); Jednota československých matematiků a fyziků při ČSAV (1955-1992); Jednota českých matematiků a fyziků (od 1993)

Detail fondu

Jednota filozofická při ČSAV

Philosophical Association with the CSAS
Zkratka: JF ČSAV
NAD: 248
Časový rozsah: (1888) 1909 - 1981
Původce: Jednota filosofická (1881-1957); Jednota filosofická při ČSAV (1957-1984); Československá filosofická společnost při ČSAV (1984-1990)

Detail fondu

Kruh moderních filologů při ČSAV

Circle of Modern Philologists with the CSAS
Zkratka: KrMF
NAD: 249
Časový rozsah: (1952) 1956 - 1973
Původce: Kruh moderních filologů při ČSAV (1956-1992)

Detail fondu

Literárněvědná společnost při ČSAV

Society of Literary Science with the CSAS
Zkratka: LVS
NAD: 250
Časový rozsah: 1955 - [2000]
Původce: Literárněvědná společnost při ČSAV (1956-1992)

Detail fondu

Masarykova společnost

Zkratka:
NAD: 5027
Časový rozsah: 1997 - 2011
Původce: Masarykova společnost (Praha, Česko : 1988-)

Detail fondu

Národopisná společnost československá

Czechoslovak Society of Ethnography. Czechoslavonic Ethnographic Exhibition Organization Committee
Zkratka: NSČ
NAD: 21
Časový rozsah: (1891) 1893 - 2002
Původce: Národopisná společnost českoslovanská, Praha (1893-1904); Společnost Národopisného musea českoslovanského, Praha (1904-1922); Národopisná společnost československá, Praha (1923-1962); Společnost československých národopisců při ČSAV, Praha (1957-1963); Národopisná společnost československá při ČSAV, Praha (1963-1992); Národopisná společnost československá, Praha (1993-2001); Česká národopisná společnost, Praha (od 2002)

Detail fondu

Rada vědeckých společností ČR

Council of Scientific Societies of the Czech Republic
Zkratka:
NAD: 647
Časový rozsah: [1990] - [2010]
Původce: Rada vědeckých společností při ČSAV (1990-1992); Rada vědeckých společností ČR (od 1993)

Detail fondu

Sdružení historiků ČR – Historický klub

Zkratka: SH - HK
NAD: 587
Časový rozsah: 1989 - 2002
Původce: Historický klub. Sdružení českých, moravských a slezských historiků (1990-1997); Sdružení historiků České republiky. Historický klub 1872 (od 1997)

Detail fondu

Společnost Edvarda Beneše

Zkratka: SEB
NAD: 5028
Časový rozsah: [1919] - [2017]
Původce: Společnost Edvarda Beneše (Praha, Česko : 1990-)

Diplomy, základní dokumenty Společnosti E. Beneše, zápisy ze schůzí, zprávy o činnosti, záznamy o akcích, korespondence, dokumentační sbírky.

Detail fondu

Společnost pro sociální bádání

Society for Social Research
Zkratka:
NAD: 611
Časový rozsah: 1950 - 2005
Původce: Společnost pro sociální bádání, Praha (1937-1980, 1990-2003); Bohumil Geist (1927-2006)

Detail fondu

Světová federace vědeckých pracovníků - Regionální centrum Praha

World Federation of Scientific Workers – Prague Regional Centre
Zkratka: SFVP
NAD: 251
Časový rozsah: 1947 - 1977
Původce: Světová federace vědeckých pracovníků. Regionální centrum Praha (1951-1977)

Detail fondu

Ústav dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium

Zkratka: ÚEB
NAD: 5039
Časový rozsah: 1901 - 1964
Původce: Ústav dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium (Londýn, Velká Británie : 1950-1964)

Zápisy ze schůzí, zprávy, publikace ústavu, rukopisy, korespondence, dokumentační fotografie E. Beneše.

Detail fondu

Výbor pro spolupráci České republiky se Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně

Committee for cooperation of the Czech Republic with Joint Institute for Nuclear Research in Dubna
Zkratka:
NAD: 705
Časový rozsah: 1956 - 2019
Původce: Výbor pro spolupráci České republiky se Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně (Praha, Česko : působnost od 1992-) - poradní orgán v mezinárodní organizaci Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně

Detail fondu