cart
0
Member photo

Mgr. Vlasta Mádlová

E-mail: madlova@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 114

Místnost: A 210

Specializace

  • T. G. Masaryk
  • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání:

1997–2003: Mgr., FF UK Praha

Badatelské zaměření:

Dějiny československých vědeckých institucí a osobností v 19. a 20. století; dějiny lékařství; dějiny orientalistiky; československý disent; regionální dějiny; ediční činnost

Výzkumné projekty od r. 2010:

Spoluřešitel projektu Zhodnocení a interpretace fotografického fondu Archivu Akademie věd ČR, FAMU, Katedra fotografie, 2014–2018.

 

Publikační činnost od roku 2010:

zde viz přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR (od 2006)

zde viz přehled publikační činnosti v Archivu AV ČR (do 2005)

Spoluautorství vědeckých monografií

  • Mádlová, Vlasta ; Palát, A. Jaroslav Průšek (1906-1980). Prameny k životu a dílu zakladatele pražské sinologické školy. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 114 s. (Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR : D 2). ISBN 978-80-86495-79-8.
  • Franc, Martin ; Mádlová, Vlasta. Dějiny Akademie věd ČR v obrazech. Praha : Academia, 2013. 358 s. ISBN 978-80-200-2172-4.
  • Franc, Martin ; Mádlová, Vlasta. The History of the Czech Academy of Sciences in Pictures. 2. exp. et rev. Praha : Academia, 2014. 459 s. ISBN 978-80-200-2340-7. 2. exp. et rev.

Studie v  recenzovaných časopisech

  • Mádlová, Vlasta. Bohuslav Raýman a Česká akademie věd a umění. Práce z dějin Akademie věd. 2011, roč. 3, č. 2, s. 197-224. ISSN 1803-9448.
  • Smrčka, V. ; Mádlová, Vlasta ; Edriss, A. František Burian (September 17, 1881–October 15, 1965) and the beginning of plastic surgery in Czechoslovakia. European Journal of Plastic Surgery. 2012, roč. 35, č. 6, s. 449-456. ISSN 0930-343X.

Studie v kolektivních monografiích

  • Vlasta MÁDLOVÁ, Česká akademie věd a umění v letech 1918–1952, in:: Janko, Jan; Kostlán, Antonín; Pokorná, M.; Niklíček, L.; Pokorný, J.; Míšková, Alena; Těšínská, Emilie; Schwippel, J.; Brádlerová, Daniela; Mádlová, Vlasta; Franc, Martin. Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. Praha: Academia, 2010, s. 365–417. ISBN 978-80-200-1809-0.