cart
0
Úvodní fotka tématu
Výzkumný tým

Dějiny vědy a vědců ve společnosti v 20. století

Tým se soustředí na výzkum dějin vědeckých institucí a osobností v českých zemích v 19. a 20. století (s časovými přesahy) především z hlediska jejich pozice v rámci společnosti. Páteřním projektem týmu jsou Dějiny Československé akademie věd a výzkumy zaměřené na její předchůdce (Českou akademii věd a umění, Československou národní radu badatelskou, Královskou českou společnost nauk). Důraz ale klademe též na témata sociálních dějin vědy a vědeckých osobností, na problematiku role vědců ve formování diskurzu v jednotlivých oblastech společenského života, na jejich fungování ve veřejných funkcích i ve formálních a neformálních vlivových sítích i na otázky spojené s habitem vědců a mechanismem vztahů uvnitř vědecké obce (personální strategie, generace, vztahy učitelů a jejich žáků, role genderu). Počítá se rovněž s projekty zaměřenými na obraz vědce a vědy z pohledu ostatních společenských skupin, např. v umění. Vedle tradičních archivních pramenů se skupina zabývá možnostmi využití dalších typů historických pramenů a metod, např. orální historie či ikonografických pramenů.

Vedoucí

Member photo
Oddělení dějin Akademie věd

Další publikace k tématu