cart
0
Member photo

Mgr. Nikola Tohma, Ph.D.

E-mail: karasova@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 557

Místnost: B 109

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

 • 2014–2021 Ph.D., Fakulta sociálních věd UK a Filosofická fakulta Aristotelovy univerzity v Soluni
 • 2011–2014 Mgr., Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK
 • 2008–2011 Bc., Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK

Badatelské zaměření

Uprchlíci v Československu v době studené války

Výzkumné projekty

Zahraniční pobyty a stáže

 • 07–08/2022: Humboldtova nadace v Berlíně
 • 01/2019: Humboldtova univerzita v Berlíně
 • 11/2018: Istanbulská technická univerzita
 • 03–05/2018: Helénská nadace pro evropskou a zahraniční politiku (ELIAMEP)
 • 05–06/2017: PRIO Cyprus Centre – Peace Research Institute (Nikósie)
 • 02/2017: Basilejská univerzita
 • 09/2016: Panteionská univerzita (Athény)
 • 02–05/2015: Makedonská univerzita (Soluň)
 • 09/2013: Vilniuská univerzita

 

Publikační činnost

Kompletní evidence publikační činnosti v MÚA AV ČR (ASEP): zde

Studie v recenzovaných časopisech

 • Tohma, Nikola. “The Role of Martyrdom and Victimhood in the Memory of the Greek Civil War Refugees in Czechoslovakia through the Prism of ‘Refugee’ Literature”. Journal of Modern European History 22, 2 (2024): 188–205.
 • Tohma Nikola, and Julia Reinke. “Like we would help brothers or sisters”? Practising Solidarity with Greek Civil War Refugees in Socialist Czechoslovakia and the GDR in the Shadow of World War II. International Review of Social History, 69, S32 (2024): 13–41.
 • Karasová Nikola, and Kateřina Králová, “The Holocaust Museum of Greece, Thessaloniki: In Whose Memory?,” Nationalities Papers 51, 3 (2023): 622–643.
 • Karasová, Nikola, Karin Hofmeisterová, a Miroslava Jasenčáková. ‘The Holy and Great Council and Its Implications for the Orthodox Unity: The Perspective of the Russian Orthodox Church, the Serbian Orthodox Church and the Orthodox Church Of Greece’, Journal of Eastern Christian Studies 72, 1–2 (2020): 145–180.
 • Karasová, Nikola. Řecký antikomunismus z pohledu protikomunistické legislativy (1917–1967), Neograeca Bohemica 19 (2019): 48–68.
 • Karasová, Nikola. ‘Řecká pravoslavná církev a její interpretace řecké ekonomické krize’, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia (2016): 64–86.
 • Karasová, Nikola. ‘Lidový svaz – Zlatý úsvit: Řecká krajní pravice v době krize’, Neograeca Bohemica 16 (2016): 73–98.
 • Karasová, Nikola. ‘Současná řecká krajní pravice v historické perspektivě’, Slovanský přehled 101, 2 (2015): 357–385.
 • Karasová, Nikola. ‘Průběh a důsledky řecké krize’, Neograeca Bohemica 14 (2014): 89–104.

Studie v kolektivních monografiích

 • Karasová, Nikola. ‘Sankční politika EU a USA’. In Ruská agrese proti Ukrajině, eds. Jan Šír, 202–219. Praha: Karolinum, 2017.
 • Karasová, Nikola. ‘Řecko’. In Populismus v časech krize, eds. Michal Kubát, Martin Mejstřík, Jiří Kocian, 24–38. Praha: Karolinum, 2017.
 • Karasová, Nikola. ‘Bělorusko’. In Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy, eds. Kateřina Králová, Hana Kubátová, 271–285. Praha: Karolinum, 2016.
 • Králová, Kateřina, a Nikola Karasová. ‘Řecká krize a zahraniční intervence’. In Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus: Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě, eds. Stanislav Tumis, Hanuš Nykl, 67–84. Praha: FF UK, 2015.
 • Králová, Kateřina, a Nikola Karasová. ‘Reparationsforderungen: Umfang, Rechtsfragen, politische Rahmenbedingungen’. In Die Krise in Griechenland: Ursprünge, Verlauf, Folgen, eds. Ulf-Dieter Klemm, Wolfgang Schultheiß, Schriftenreihe (Bd. 1608), 299–325. Bonn: BPB, 2015.

Populárně-naučné články

 • Nikola Tohma, „Jako bychom byli knížata“. Řecké děti v Československu a jejich vnímání pobytu v dětských domovech, Dějiny a současnost 2 (2024), 15–19.
 • Karasová, Nikola a Julia Reinke, Soudruzi, nebo uprchlíci? Děti řecké občanské války v NDR a Československu, Dějiny a současnost 5 (2021): 15–18.

Recenze

 • Karasová, Nikola. “Jana Poláková. Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti.” Neograeca Bohemica 21 (2021): 101–104.
 • Karasová, Nikola. ‘Jan KOURA. Rozdělený ostrov. Studená válka a kyperská otázka v letech 1960–1974.’ Český časopis historický (2020): 519–522.