cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Antonín Matula: Věčný oheň

Lukáš Holeček (ed.)
269 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 269 Kč
Běžná cena: 359 Kč
Dostupnost: Skladem

Ego. Paměti, deníky, korespondence. Svazek 20

Edice pamětí Antonína Matuly (1885–1953) představuje osobnost úředníka působícího na ministerstvu školství a národní osvěty mezi lety 1919-1944. Paměti ilustrují nejen autorův soukromý život, ale zajména jeho veřejnou činnost – kariéru středoškolského profesora na sklonku rakousko-uherské monarchie, spisovatele a autora odborných pedagogických prací, teoretika a zakladatele ruralismu a jednoho z hlavních organizátorů tzv. lidové výchovy. Matulův zájem o kulturní osvětu na venkově po roce 1918 vyústil v založení celorepublikové osvětové organizace Svobodné učení selské v rámci Republikánské strany. Paměti rovněž poskytují autorovy reflexe složitého dění v letech tzv. druhé republiky, zejména v oblasti kulturní politiky, která spadala do jeho úřední gesce. Po nacistické okupaci se Matula až do nuceného penzionování v roce 1944j jako jeden z mála českých úředníků v rámci ministerstva školství udržel ve vysoké pozici a ve vzpomínkách tak z vlastní perspektivy reflektuje interní poměry na ministerstvu i v protektorátní kulturní politice.

Autor:

Lukáš Holeček (ed.)

ISBN:

978-80-7422-680-9

Počet stran:

318

Rok vydání:

2019

Číslo svazku:

20

Vydavatel:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Praha : Nakladatelství Lidové noviny

Přihlásit se