cart
0
Kategorie publikací

Česko-německé vztahy

Úvodní fotka tématu
Téma

Česko-německé vztahy

Výzkum česko-německých vztahů, zejména v rovině podob vztahů českého a německého etnika v českých zemích, představuje klíčové téma moderních českých a československých dějin. Na půdě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR je toto téma sledováno jednak v kontextu řešení česko-německé otázky prizmatem rakouského a československého státu a jeho představitelů (např. Edvarda Beneše), jednak prizmatem mnohaletých pokusů o uzavření česko-německého národnostního vyrovnání. Výsledky tohoto výzkumu představují pramenné edice k uvedené problematice, ale též konference, studie, monografie, stejně jako didaktické materiály k tématu určené pro výuku na středních školách.


Foto produktu

Richard Dotzauer. Podnikatelský příběh z doby počátků kapitalismu v Čechách

Petr Valenta

Foto produktu
cart

Karel Kreibich: Těsný domov – širý svět a jiné texty

Jakub Vrba (ed.)

Foto produktu

Nalezen v překladu. Emil Saudek (1876–1941)

Lucie Merhautová – Michal Topor (eds.)

Foto produktu

Eduard Albert. Ein böhmischer Intellektueller in Wien

Helena Kokešová

Foto produktu

Emil Saudek (1876–1941). Ein Übersetzer und Kulturvermittler zwischen Metropole und Provinz

Lucie Merhautová – Václav Petrbok – Michal Topor (eds.)

Foto produktu
cart

Z katedry dějin východní Evropy na pražskou radnici. Josef Pfitzner 1901–1945

Detlef Brandes – Alena Míšková

Foto produktu

Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy

Mark Cornwall

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – zahraniční Němci (1877–1918)

Jana Malínská – Vratislav Doubek – Johannes Gleixner – Jan Kahuda (eds.)

Foto produktu

Nedostatek odvahy ke smíru. Edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání 1912–1915

Eva Drašarová – Martin Klečacký – Martin Klement – Luboš Velek (eds.)

Foto produktu

Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem. K poctě historičky Aleny Míškové

Tamara Nováková – Markéta Devátá – Antonín Kostlán (eds.)

Foto produktu
cart

Führer, Akteure hinter den Kulissen oder Tatenlos Zuschauende? Der deutsch-tschechische Ausgleich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus der Perspektive der Vertreter der Staats und Selbstverwaltung

Martin Klečacký – Martin Klement (Hg.)

Foto produktu
cart

Sousedé. Česko-rakouské dějiny

Václav Šmidrkal – Ota Konrád – Hildegard Schmoller – Niklas Perzi (eds.)

Foto produktu

Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů. Československo a Německo v letech 1933 až 1989

Detlef Brandes – Edita Ivaníčková – Jiří Pešek (eds.)

Foto produktu

Nachbarn. Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch

Niklas Perzi – Ota Konrád – Hildegard Schmoller – Václav Šmidrkal (eds.)

Foto produktu

Velký starý muž. Kniha o Masarykovi

Josef Hofbauer

Foto produktu
cart

Paměť – expozice – ukládání. Muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu

Dušan Kováč – Miloš Řezník – Martin Schulze Wessel (eds.)

Foto produktu

Německá vysoká škola technická v Praze (1938–1945). Struktura, správa, lidé

Milena Josefovičová

Foto produktu
cart

Paralely a průniky. Česká literatura v časopisech německé moderny (1881–1910)

Lucie Merhautová

Foto produktu
cart

Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek II/2 (1929–1935)

Eva Hajdinová, Ota Konrád, Jana Malínská, Miroslav Kunštát (eds.)

Foto produktu
cart

Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek III/1 (1936–1937)

Kessler Vojtěch, Pehr Michal, Vašek Richard

Foto produktu
cart

Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek III/2 (1937–1938)

Kessler Vojtěch, Pehr Michal, Vašek Richard

Foto produktu
cart

Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek II/1 (1919–1928)

Konrád Ota

Foto produktu

Praha rozdělená i sdílená. Česko-židovsko-německé vztahy 1918–1938

Ines Koeltzsch

Foto produktu
cart

Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek I (1896–1919)

Dagmar Hájková, Pavel Horák

Přihlásit se