cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894–1904) und die Zentraleuropäische Moderne

Lucie Merhautová, Kurt Ifkovits
285 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 285 Kč
Běžná cena: 380 Kč
Dostupnost: Skladem

Kniha  navazuje na předchozí publikaci Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894–1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne (Praha – Vídeň 2011), která v interpretaci a dokumentech přinesla syntetický pohled na spolupráci představitelů české literární a politické moderny s redakčním okruhem vídeňského týdeníku Die Zeit. V tomto svazku je prvotní česko-vídeňské zaměření rozšířeno o širší komparativní perspektivu: čtrnáct studií od mezinárodního kolektivu autorů (z ČR, Rakouska, Německa a Polska) je soustředěno na působení představitelů berlínské, vídeňské, české, českoněmecké, ukrajinské, polské a jihoslovanské umělecké moderny v týdeníku Die Zeit. Literárněhistorický a uměnohistorický pohled je rozšířen o další témata, která byla v časopise hojně zastoupena: hospodářství, sociologii, politiku, antisemitismus a ženskou otázku. Jednotlivé studie se zaměřují na osobnosti, které prostřednictvím Die Zeit mohly, mnohdy poprvé nebo poprvé s větší razancí, vstoupit do vídeňského a potažmo i středoevropského kontextu.

Druhá část publikace obsahuje prameny. Jednotlivé studie odkazují na více než sto padesát článků z týdeníku Die Zeit. Z tohoto  množství bylo za pomoci autorů vybráno dvacet tři textů, které jsou chronologicky přetištěny. Tato edice textů slouží jako příloha k jednotlivým studiím a jako celek zlomkovitě dokumentuje mnohohlasí typické pro revue po celou dobu její existence. Publikace je zakončena stručnými medailony autorů studií, soupisem editovaných textů, pramenů a literatury, anglickým shrnutím a jmenným rejstříkem.

Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894–1904) und die zentraleuropäische Moderne 

Recenzi najdete online česky i německy: echo/Echo

Autor:

Lucie Merhautová, Kurt Ifkovits

ISBN:

978-80-86495-99-6

Počet stran:

396

Rok vydání:

2013

Přihlásit se