cart
0
Kategorie publikací

Edvard Beneš

Úvodní fotka tématu
Téma

Edvard Beneš

S osobností Edvarda Beneše je možné se seznámit na několika úrovních. Masarykův ústav a Archiv AV ČR spravuje ve svém Oddělení osobních a historických fondů rozsáhlou písemnou pozůstalost Edvarda Beneše (celkem 1145 kartonů, tj. archivních krabic). Další související archiválie jsou uloženy také v jiných institucích. Benešův osobní fond je opatřen podrobným inventářem, tiskem vydaným v roce 2013. S osobností E. Beneše jsou spjaty ediční řady Edvard Beneš, Němci a Německo; Edvard Beneš – dokumenty; Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně. Četná je též literatura k osobnosti E. Beneše a československé politice daného období, která je uložena v knihovně MÚA AV ČR.


Foto produktu
cart

Karel Kreibich: Těsný domov – širý svět a jiné texty

Jakub Vrba (ed.)

Foto produktu

Emil Saudek (1876–1941). Ein Übersetzer und Kulturvermittler zwischen Metropole und Provinz

Lucie Merhautová – Václav Petrbok – Michal Topor (eds.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – zahraniční Němci (1877–1918)

Jana Malínská – Vratislav Doubek – Johannes Gleixner – Jan Kahuda (eds.)

Foto produktu

Nedostatek odvahy ke smíru. Edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání 1912–1915

Eva Drašarová – Martin Klečacký – Martin Klement – Luboš Velek (eds.)

Foto produktu
cart

Adolf J. Sabath. Čech v americkém Kongresu

Martin Nekola (ed.)

Foto produktu
cart

Sousedé. Česko-rakouské dějiny

Václav Šmidrkal – Ota Konrád – Hildegard Schmoller – Niklas Perzi (eds.)

Foto produktu
cart

T. G. M. v kostce

Dagmar Hájková – Pavel Horák – Lukáš Rous (eds.)

Foto produktu
cart

„Přispět může každý.“ Národní fond Masarykův a oslavy 70. narozenin prezidenta T. G. Masaryka

Jan Hálek (ed.)

Foto produktu
cart

S projevem nejhlubší úcty. Dopisy, zprávy a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922–1948)

Ivan Šťovíček – David Hubený (eds.)

Foto produktu

Velký starý muž. Kniha o Masarykovi

Josef Hofbauer

Foto produktu
cart

Čtení o T. G. Masarykovi. Literatura – člověk – svět (1910–1938)

Lucie Merhautová – Luboš Merhaut (eds.)

Foto produktu
cart

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně V. (1945)

Jan Němeček a kol. (eds.)

Foto produktu
cart

Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek II/2 (1929–1935)

Eva Hajdinová, Ota Konrád, Jana Malínská, Miroslav Kunštát (eds.)

Foto produktu
cart

Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek III/1 (1936–1937)

Kessler Vojtěch, Pehr Michal, Vašek Richard

Foto produktu
cart

Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek III/2 (1937–1938)

Kessler Vojtěch, Pehr Michal, Vašek Richard

Foto produktu
cart

Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek II/1 (1919–1928)

Konrád Ota

Foto produktu
cart

Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek I (1896–1919)

Dagmar Hájková, Pavel Horák

Foto produktu

Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen

Ota Konrád – René Küpper (eds.)

Foto produktu
cart

Edvard Beneš (1884–1948). Písemná pozůstalost

Ivan Šťovíček a kol.

Foto produktu

Deníky Edvarda a Hany Benešových z období první světové války (1915-1918)

Dagmar Hájková – Eva Kalivodová (eds.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš (1918–1937)

Dagmar Hájková – Vlasta Quagliatová – Richard Vašek (eds.)

Foto produktu

T. G. Masaryk a Slované

Vratislav Doubek a kol.

Foto produktu

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně III.1 (1943)

Jan Němeček – Ivan Šťovíček – Helena Nováčková – Jan Kuklík – Jan Bílek (eds.)

Foto produktu
cart

Prezident Beneš v letech 1935–1938. Studie a edice dokumentů

Richard Vašek

Přihlásit se