cart
0
Kategorie publikací

  • Publikace a e-shop
  • Knihy
  • Emigrace z Ruska v meziválečném Československu. Prameny v českých, moravských a slezských archivech
Foto produktu

Emigrace z Ruska v meziválečném Československu. Prameny v českých, moravských a slezských archivech

Hana Barvíková – Václav Podaný
Dostupnost: Neprodejné

Práce z Archivu Akademie věd, řada B, sv. 15

Přehled dokumentů vážících se k uvedenému tématu, byl soustředěn díky spolupráci všech archivů Česka. Upozorňuje na dobové informace o osobách a jejich aktivitách (tedy i jejich organizacích, časopisech apod.), jak jsou podchyceny v materiálech ve fondech a sbírkách z provenience českých institucí (např. materiály o emigraci v záznamech orgánů státní správy či samosprávy) a v dokladech fondů osobností (např. korespondence a jiné dokumenty v písemných pozůstalostech českých politiků, vědců, umělců apod.). Členěno dle archivů, uvnitř dle fondů, každé heslo vždy informuje o množství dokumentů, jejich časovém rozsahu, stručně je charakterizuje a odkazuje na signatury a inventární čísla. Pro další orientaci je svazek doplněn osobním rejstříkem, rejstříkem názvů institucí a periodik a rejstříkem zeměpisným. Vydáno jako výsledek řešení projektu podpořaného Grantovou agenturou ČR, č. 409/97/0818.

Autor:

Hana Barvíková – Václav Podaný

ISBN:

80-86404-01-3

Počet stran:

492

Rok vydání:

2000

Přihlásit se