cart
0
Kategorie publikací

Habsburská monarchie 1848–1918


Foto produktu

Židé: národ, rasa, třída. Sociální hnutí a „židovská otázka“ v českých zemích 1861–1921

Vít Strobach

Foto produktu

Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914–1992

Jan Rychlík

Foto produktu

Zemědělská rada pro Království české 1873–1918

Pavel Fabini – Martin Klečacký – Tomáš Zouzal

Foto produktu
cart

Český „konzul“ ve Vídni, I. Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeským předákem Bedřichem Pacákem

Martin Klečacký (ed.)

Foto produktu

Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext

Franz Adlgasser – Jana Malínská – Helmut Rumpler – Luboš Velek (eds.)

Foto produktu
cart

Z bojů o náboženství a texty z let 1904–1906

Michal Topor (ed.)

Foto produktu
cart

Ženy a politika (1890–1938)

Marie Bahenská – Jana Malínská (eds.)

Foto produktu
cart

Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek I (1896–1919)

Dagmar Hájková, Pavel Horák

Foto produktu

Eduard Albert (1841–1900). Český intelektuál ve Vídni

Helena Kokešová

Foto produktu

Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti

Antonie Doležalová a kol.

Foto produktu
cart

Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894–1904) und die Zentraleuropäische Moderne

Lucie Merhautová, Kurt Ifkovits

Foto produktu

„My byly, jsme a budeme!“ České ženské hnutí 1860–1914 a idea českého národa

Jana Malínská

Foto produktu

Marie Červinková-Riegrová: Zápisky II (1885–1886)

Milan Vojáček a kol. (eds.)

Foto produktu

Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny

Rudolf Kučera a kol.

Foto produktu

Staat, Adel und Elitenwandel. Die Adelsverleihungen in Schlesien und Böhmen 1806–1871 im Vergleich

Rudolf Kučera

Foto produktu

Moderna, realisté a Die Zeit

Vratislav Doubek

Foto produktu

Rakouská diplomacie 1848–1852. Zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga

Jan Hálek

Foto produktu

Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích 1861–2011

Josef Tomeš a kol.

Foto produktu
cart

Jus suffragii. Politické projevy Boženy Vikové-Kunětické z let 1890–1926

Libuše Heczková – Kateřina Svatoňová (eds.)

Foto produktu

Muži října 1918. Osudy aktérů vzniku Republiky československé

Rudolf Kučera (ed.)

Foto produktu
cart

Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894–1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne

Lucie Kostrbová – Kurt Ifkovits – Vratislav Doubek

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Kaizl

Jan Bílek a kol. (eds.)

Foto produktu

Korespondence T. G. Masaryk – Antonín Rezek

Jan Bílek – Helena Kokešová – Vlasta Quagliatová (eds.)

Foto produktu
cart

Politika vědou a uměním 1911–1914

Jana Malínská (ed.)

Přihlásit se