cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300-1350

Marta Hradilová – Hana Pátková
Dostupnost: Neprodejné

Written Culture and Its Creators in Late Medieval Bohemia in 1300–1350

Jádrem knihy je katalog písem a písařů z Čech z období před založením pražské univerzity (1300–1350), tedy z období prosazování gotických, zběžnějších (kurzivních) písem v diferencujícím se systému písemností (úředních i knižních). Vedle listinného písma je sledována činnost písařů panovnické kanceláře (v době prvních Lucemburků), písařů pražských biskupů a veřejných notářů. Pozornost je věnována zemským deskám, městským a cechovním knihám, urbářům a účetním knihám. Zvláštní oddíl se zabývá knižními písmy na základě studia rukopisných kodexů. Kniha vychází ve dvojjazyčné, česko-anglické podobě a je provázena velkým množstvím ukázek.

 

Autor:

Marta Hradilová – Hana Pátková

ISBN:

978-80-88013-54-9

Počet stran:

231

Rok vydání:

2017

Vydavatel:

Praha : Scriptorium

Přihlásit se