cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Národní výbor a vznik Československa 1916–1918. Edice dokumentů

Jan Hálek – Boris Mosković – Petr Prokš
500 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 500 Kč
Běžná cena: 667 Kč
Dostupnost: Skladem

Práce Historického ústav AV ČR / Opera Instituti historici Pragae

Český národ prožil ve svých moderních dějinách řadu převratných událostí. Jednu z nejvýznamnějších představuje rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československa na sklonku první světové války. Právě zmíněnému období se věnuje předkládaná edice dokumentů. Autoři přitom využili zásadní fondy především Národního archivu v Praze a Moravského zemského archivu v Brně vzniklé z činnosti Národního výboru v Praze a Národního výboru v Brně. Současně věnují pozornost také působení Zemského Národního výboru pro Slezsko. Pozornost věnují také činnosti okresních a místních národních výborů v českých zemích, aby doložili jejich působnost ve specifických podmínkách daného regionu v přímém porovnání centrální, okresní a místní politiky. Přitom využili fondy příslušných státních okresních archivů. Publikované dokumenty plnohodnotně doplňují analýzy zachycující činnosti národních výborů v dobovém tisku, pamětech a historiografii.

Autor:

Jan Hálek – Boris Mosković – Petr Prokš

ISBN:

978-80-88611-00-4 (MÚA)
978-80-7286-409-6 (HIÚ)

Počet stran:

341

Rok vydání:

2022

Vydavatel:

Praha : Nakladatelství Historický ústav
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Přihlásit se