cart
0
Kategorie publikací

 • Publikace a e-shop
 • Knihy
 • Profesionalizace akademických povolání v českých zemích v 19. a první polovině 20. století
Foto produktu

Profesionalizace akademických povolání v českých zemích v 19. a první polovině 20. století

Petr Svobodný – Jan Havránek (eds.)
Dostupnost: Neprodejné

Soubor šesti příspěvků: dvou amerických historiček – C. Albrecht a C. M. Giustino – a pěti českých autorů – S. Balíka, J. Peška, P. Svobodného, Jaroslava Koti a J. Pokorného – s úvodem J. Havránka a předmluvou Ch. McClellanda předkládá výsledek společného zájmu o vývoj postavení profesních skupin (konkrétně národohospodářů, architektů, advokátů, učitelů, inženýrů a lékařů) v jedné ze zemí střední Evropy, kde v uvedeném období představitelé vysokoškolsky vzdělaných povolání prokázali životnost, sebevědomí a značný vliv ve společnosti.

 

Obsah

 • Předmluva (Charles McClelland)
 • Úvod (Jan Havránek)
 • Catherine Albrecht: Čeští národohospodáři před první světovou válkou
 • Cathleen M. Giustino: Architekti a plánování rozvoje města Prahy ve druhé polovině 19. století (1866–1900): příklad nabytí profesních pravomocí „zdola“
 • Stanislav Balík – Jiří Pešek: Čeští advokáti 1860–1914 (pražská situace ve středoevropském srovnání)
 • Jaroslav Koťa: Učitelé v českých zemích na cestě k profesionalizaci
 • Jiří Pokorný: Čeští inženýři 1867–1939
 • Petr Svobodný: Lékaři v českých zemích 1848–1939
Autor:

Petr Svobodný – Jan Havránek (eds.)

ISBN:

80-7184-081-5

Počet stran:

146

Rok vydání:

1996

Vydavatel:

Praha : Archiv AV ČR
Praha : Ústav dějin – Archiv Univerzity Karlovy

Přihlásit se