cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Studie o rukopisech LIII (2023), 1–2

210 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 210 Kč
Běžná cena: 280 Kč
Dostupnost: Skladem

OBSAH / CONTENTS

Recenzované studie / Peer-reviewed studies

  • Kateřina VOLEKOVÁ, „Nie wszytko to prawda jest“. Čtenáři staročeského Nového zákona z polského Tarnova / Readers of the Old Czech New Testament from Tarnów, Poland
  • Marie RYANTOVÁ, Basilejské památníky a jejich bohemikální záznamy / Basel Alba amicorum and their Bohemian inscriptions
  • Radek PETŘÍK, Kodikologická analýza rukopisů popisujících pruské obležení Olomouce v roce 1758 / Codicological analysis of manuscripts describing the Prussian siege of Olomouc in 1758
  • Adéla EBERSONOVÁ, Rukopisná knihovna řeholních kanovníků sv. Augustina v Rokycanech / Manuscript Library of the House of the Canons Regular of St Augustine in Rokycany

Kronika / Memorial

  • Za Davidem Holetonem (6. 3. 1948 – 6. 1. 2023) (H. VLHOVÁ)

Literatura, anotace, recenze / Literature, annotations and rewiews

  • Libraries in the Manuscript Age. Ed. by Nuria de Castilla, François Déroche and Michael Friedrich. Berlin – Boston: De Gruyter, 2023 (I. HLAVÁČEK)
ISSN:

0585-5691

Rok vydání:

2023

Ročník:

53/1–2

Počet stran:

320 + VIII

Přihlásit se