cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Výbor kodikologických rozprav a studií

František Hoffmann; Stanislav Petr (ed.)
240 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 240 Kč
Běžná cena: 320 Kč
Dostupnost: Skladem

Studie o rukopisech – Monographia. Svazek XVI.

Předkládaný svazek přináší 27 rozprav a studií našeho předního historika, archiváře a kodikologa PhDr. Františka Hoffmanna, CSc., které jsou průřezem jeho celoživotního díla a představují jeden ze základních vkladů do bibliografie této pomocně-vědné discipliny v naší odborné literatuře.

Jednotlivé studie jsou řazeny chronologicky, tak jak je autor postupně připravoval do tisku. Nalezneme zde  rozpravy k základním rukopisným pramenům horních a městských práv, jakož i autorovy dílčí studie k jeho velkým soupisovým pracím o rukopisech kanonie premonstrátů v Teplé a Státního okresního archivu v Jihlavě.

 

Obsah

 • Úvodem (František Šmahel)
 1. Rukopisné sborníky horního práva
 2. K dílu Jana z Gelnhausenu a jeho pokračovatelů v Jihlavě
 3. Průvodce po rukopisných fondech českých zemích
 4. Duryňský rukopis horních řádů
 5. Sborník k otázkám paleografie a kodikologie
 6. Neznámý vratislavský rukopis městských práv
 7. K evidenci rukopisných fondů
 8. K pracím o dějinách horního práva
 9. Martin Bakalář z Vyskytné a rukopisy kolínské
 10. Rukopis práv města Kamenice nad Lipou
 11. Rukopis Státní knihovny ČSR XIV G 45
 12. „Polierův“ právní rukopis jihlavský Rakouské Národní knihovny ve Vídni
 13. Candela rhetoricae (Fikce a skutečnost v předhusitské příručce rétoriky)
 14. Václav Vojtíšek a studium právních rukopisů
 15. Speciální soupisy rukopisů
 16. Neznámý rukopis Kallimachovy Historie o králi Vladislavovi
 17. Evidence rukopisů v muzeích
 18. Nad rukopisy knihovny premonstrátského kláštera v Teplé
 19. Tepelské Anály
 20. Vzorník gotického písma z 15. století
 21. Zásady popisu rukopisů z roku 1983 a zkušenosti z jejich užívání. Soupis rukopisů Knihovny kláštera premonstrátů v Teplé
 22. Kristiánský zlomek knihovny Kláštera premonstrátů v Teplé
 23. Třicet let programu souborného katalogu rukopisů v českých zemích
 24. Kodikologie a elektronicko-digitální zpracování rukopisů
 25. Elektronisch-digitale Bearbeitung von Handschriften und die Handschriftenkunde. Rec.: Zdeněk Uhlíř. Teorie a metodologie elektronicko-digitálního zpracování rukopisů a hybridní knihovna. Praha, 2002.
 26. Jiří Pražák. Archivář, diplomatik, paleograf, kodikolog
 • Bibliografie kodikologických prací
 • Soupis citovaných rukopisů
 • Rejstřík jmenný
 • Seznam použivých zkratek
 • Ediční poznámka
Autor:

František Hoffmann; Stanislav Petr (ed.)

ISBN:

978-80-86495-75-0

Počet stran:

496

Rok vydání:

2010

Číslo svazku:

16

Vydavatel:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Přihlásit se