cart
0
Úvodní fotka tématu
Téma

Dějiny výživy

Výzkum dějin výživy a stravování, prováděný v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, pomáhá poznávat dynamiku kulturních i sociálních proměn společnosti a jejích jednotlivých vrstev. Soustředíme se zejména na oblast střední Evropy s důrazem na tzv. jihoněmecký gastronomický okruh, jehož součástí byly i české země, a na období 18. – 20. století. Historické bádání se týká všech částí výživového řetězce od vlivu zemědělské produkce a potravinářského průmyslu přes distribuci až po samotnou přípravu a konzumaci pokrmů. Pozornost se zaměřuje také na analýzu proměn diskurzu o výživě a stravování i na zkoumání jeho kulturněhistorických konotací. Výzkumy se snaží o zasazení celé problematiky do širšího kontextu se zvláštním důrazem na dějiny vědeckého zkoumání výživy, na problematiku institucí v oblasti nutričních věd a na téma racionální výživy jako cesty praktické aplikace vědeckých poznatků na proměny každodenního života nejširších vrstev obyvatelstva.

Související obsah

Publikace

Další publikace k tématu

Projekty

Témata

Lidé

member__photo
Oddělení dějin Akademie věd
member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin