cart
0
Publications categories

Foto produktu

Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě

Lukáš Fasora – Miroslava Květová – Richard Lein – Ondřej Matějka (eds.)
217 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 217 CZK
Regular price: 289 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Publikace Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví. Svazek 5.

Odborná kniha „Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě“ se věnuje přechodu mezi rakousko-uherskou monarchií a jejími nástupnickými státy, zejména Československem a Rakouskem. Tento přechod sleduje v delší perspektivě od počátku 20. století až do krize nástupnických republik vrcholící druhou světovou válkou. Publikace je interdisciplinární, obsahuje příspěvky historiků, politologů a právníků a sleduje v komparativní perspektivě pestrou škálu témat: od ústavních dějin přes změny stranického spektra až po novinky v organizaci sportu nebo v postavení žen. Autoři si přitom kladou provokativní otázky po kvalitě demokracie v zaniklém mocnářství a v obou nástupnických státech.

 

Obsah

 • Předmluva
 • Christoph Schmetterer: Ústava Rakouské republiky jako odpověď, pokračování a odklon od ústavy monarchie
 • Peter Becker: Změna role úřednického aparátu v době přechodu od monarchie k republice
 • Jiří Malíř: K (dis-)kontinuitě stranického systému v českých zemích před první světovou válkou a po ní
 • Lukáš Fasora: Levicový radikalismus: před a po roce 1918
 • Kristina Kaiserová: Identita Němců v českých zemích kolem roku 1918
 • Karel B. Müller: Česká občanská společnost mezi monarchismem a republikanismem. Kritická reflexe institucionální kultury
 • Pavel Kladiwa: (Dis-)Kontinuita národnostní statistiky – Předlitavsko a Československá republika 1880–1930
 • Martin Pelc: Fotbal jako faktor československo-rakouských vztahů (1918–1938)
 • Dana Musilová: „Reklamujeme pro sebe právo na součinnost“ Kontinuity a diskontinuity ženského hnutí v Československu
 • Mikuláš Zvánovec: Národnostní školské spolky a vznik Československé republiky
 • Eduard Kubů – Jiří Šouša: Živnostenská banka mezi Prahou a Vídní
 • Jakub Rákosník: Sociální politika Československa v roce 1918: Dědictví a vize budoucnosti
 • Jiří Pokorný: Odbory za první světové války a krátce po ní
 • Stefan Schima: Proměny a kontinuity ve vztahu státu a církve na pozadí převratných událostí roku 1918
 • Jiří Hanuš: Jak jsme bourali Rakousko-Uhersko
Author:

Lukáš Fasora – Miroslava Květová – Richard Lein – Ondřej Matějka (eds.)

ISBN:

978-80-88304-48-7

Number of pages:

266

Year of publication:

2021

Volume / Issue:

5

Publisher:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Log in