cart
0
Publications categories

Foto produktu

Führer, Akteure hinter den Kulissen oder Tatenlos Zuschauende? Der deutsch-tschechische Ausgleich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus der Perspektive der Vertreter der Staats und Selbstverwaltung

Martin Klečacký – Martin Klement (Hg.)
224 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 224 CZK
Regular price: 299 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Studie z moderních českých dějin. Svazek 4

Publikace Führer, Akteure hinter den Kulissen oder tatenlos Zuschauende? Der deutsch-tschechische Ausgleich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus der Perspektiveder Vertreter der Staats- und Selbstverwaltung (Lídři, zákulisní aktéři či nečinní přihlížející? Česko-německé vyrovnání na přelomu 19. a 20. století z perspektivy představitelů státní správy a samosprávy) je německojazyčným sborníkem příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference, jež se konala na MÚA AV ČR v roce 2018. V celkem devíti kapitolách se čeští a rakouští historici zaměřují na osobnosti, které byly v prvních dvou dekádách 20. století spjaty s česko-německými vyrovnávacími jednáními. Neomezují se přitom pouze na zodpovězení otázky, jakým dílem jednotliví aktéři přispěli k vyrovnávacímu procesu, ale zkoumají rovněž vztahy mezi vyjednavači, komunikační strategie a způsoby utváření různých kompromisů.

Sborník sestává ze tří oddílů. První z nich je nazván Am Verhandlungstisch (U jednacího stolu) a blíže představuje Josefa M. Baernreithera, Karla Urbana, Karla Stürgkha a Franze Thuna, čtyři význačné politiky, kteří se aktivně účastnili vyrovnávacích jednání a reprezentovali při nich stanoviska vlády či ústředních politických stran. Ve druhém oddílu s titulem An der Peripherie (Na periferii) se do centra badatelského zájmu dostávají Franz Perko, Václav Perek a Leopold Götz – regionální aktéři, kteří se sice vyjednávacích konferencí ve Vídni či Praze přímo neúčastnili, avšak svými konexemi, angažovaností v lokální samosprávě a publikační činností výrazně dopomáhali k nalezení kompromisní dohody mezi českým a německým etnikem a k realizaci usnesení v oblasti svého působiště. Poslední část publikace nese název Hinter den Kulissen (Za kulisami) a shrnuje příspěvky, jejichž autoři upřeli svou pozornost na úředníky českého místodržitelství (Friedrich Janka a Jindřich Vojáček) a poštovního ředitelství (Viktor Kraus, Karl Swoboda). Třebaže tito jedinci stáli v zákulisí jednání, zásadním způsobem ovlivňovali jejich průběh a často dokonce formulovali znění projednávaných zákonných předloh, textů a memorand.

Svým biografickým a komparativním přístupem stejně jako snahou zrekonstruovat sítě, jimiž byli zkoumání aktéři navzájem provázáni, nabízí předkládaná publikace zcela nový pohled na téma česko-německých vyrovnávacích jednání. Zároveň poskytuje řadu teoreticko-metodologických podnětů pro další bádání v oblasti politických dějin Habsburské říše v předvečer první světové války.

 

Obsah

Einführung

I. AM VERHANDLUNGSTISCH

  • Josef Maria Baernreither und Karl Urban. Zwei deutsche Key Player in den Ausgleichsverhandlungen um 1910 (Franz Adlgasser)
  • Ministerpräsident Graf Stürgkh und der böhmische Ausgleich (Lothar Höbelt)
  • Ausgleichsstatthalter. Die zweite Ernennung von Franz Graf Thun-Hohenstein zum Statthalter in Böhmen und die deutsch-tschechische Versöhnung (Luboš Velek)

II. AN DER PERIPHERIE

  • Der nationale Agitator Dr. med. Franz Perko (Eduard Mikušek)
  • Václav Perek und der Versuch um einen deutsch-tschechischen Ausgleich in Mähren (Pavel Marek)
  • Das Mitwirken der regionalen Eliten bei den Verhandlungen um deutsch–tschechischen Ausgleich am Beispiel des Abgeordneten Leopold Götz (Pavel Cibulka)

III. HINTER DEN KULISSEN

  • Die Rolle der Konzeptsbeamten bei der politischen Lösung der nationalen Beziehungen in Böhmen. Das Beispiel von Statthaltereisekretär Friedrich Janka (Eva Drašarová)
  • Ein jungtschechischer Verbündeter in der Prager Landesbehörde: Statthalterei-Vizepräsident Jindřich Vojáček (Martin Klečacký)
  • Die Frage der „Landsmannbeamten“ am Beispiel der Mataja’schen Erlässe für die Prager Postdirektion vom Januar 1909. Zum Umgang staatlicher Verwaltung mit national orientierten Beamten im Ministerium Bienerth (Johannes Kalwoda)

Schlusswort

Author:

Martin Klečacký – Martin Klement (Hg.)

ISBN:

978-80-88304-22-7

Number of pages:

295

Year of publication:

2020

Publisher:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Volume / Issue:

04

Log in