cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku

Marta Hradilová – Marie Tošnerová (eds.)
210 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 210 Kč
Běžná cena: 280 Kč
Dostupnost: Skladem

 

Kniha je věnována jednotlivým druhům písemné komunikace v období raného novověku od 16. do 18. století a vychází z tradičního nahlížení na komunikaci jako na jednoduchou sociální interakci. Písemná komunikace je zde pojímána ve dvou rovinách podle tematické příbuznosti. První rovinu představuje korespondence, druhou tvoří zpravodajské písemnosti, rukopisné i tištěné. Jednotlivé kapitoly se opírají o pramenný výzkum v domácích i zahraničních institucích a přinášejí poznatky jak k obecné problematice písemné komunikace, tak i analýzy dílčích problémů.

 

Obsah

 • Písemná komunikace v raném novověku (předmluva)
 • Písemná komunikace českých královských měst a její proměny v raném novověku (zvláště na příkladu středních a východních Čech), Jana Vojtíšková
 • Vnímání času a vzdáleností ve světle městské korespondence Českých Budějovic z druhé čtvrtiny 16. věku, Daniel Kovář
 • Komunikace jako nástroj disciplinace a zdroj moci? Jaroslav Bořita z Martinic, jeho úředníci a město Slaný ve třicátých a čtyřicátých letech 17. století, Josef Kadeřábek
 • Písemná komunikace správních institucíc zeměpanského charakteru v 17. a 18. století (Na příkladu Moravy), Zbyněk Sviták
 • Ručně psané noviny a jejich vliv na společnost 16. století, Kateřina Pražáková
 • Psané noviny z Prahy (1611, 1612) pro saský dvůr, Alena Richterová
 • Tištěný leták jako neperiodické polyfunkční médium v komunikaci raného novověku, Jana Hubková
 • Výroba kolorovaných jednolistů u nás na příkladu Pobožného a potřebného napomenutí o uvažování nové té a zázračné hvězdy, Jana Tvrzníková
 • Erstlich gedruckt zu Prag – k přetiskování bohemikálních zpravodajských tisků 16. a začátku 17. století, Andrea Jelínková
 • Noviny jisté a pravdivé o tom, co se v rumunských zemích zběhlo a jiných rozličných věcech. Oblast dnešního Rumunska v české raně novověké tištěné publicistice, Helena Chalupová
 • Předbělohorská informační média a jejich obraz v městských kronikách, Marie Tošnerová
Autor:

Marta Hradilová – Marie Tošnerová (eds.)

ISBN:

978-80-87782-83-5

Počet stran:

246

Rok vydání:

2018

Přihlásit se