cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Česká politická pravice v letech 1938–1945

Richard Vašek – Martin Klečacký (eds.)
210 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 210 Kč
Běžná cena: 280 Kč
Dostupnost: Skladem

Studie z moderních českých dějin. Sv. 3

Kolektivní monografie Česká politická pravice v letech 1938–1945 se věnuje působení dominantních českých pravicových politických proudů – liberálního nacionalismu, agrarismu a katolického konzervativismu – v osovém období českých dějin od roku 1938 do května 1945, a to především na domácí scéně. V šesti kapitolách podává nástin činnosti a role předmětných politických směrů, respektive jejich představitelů ve sledovaném období. Dokumentuje protikapitulační postoje představitelů Národního sjednocení, Československé strany lidové i české historické šlechty v dramatických zářijových dnech 1938, podíl konzervativních politických sil na rekriminačních a přehodnocovacích kampaních druhé republiky, ale současně i na národně obranném úsilí tohoto mezidobí a posléze i počátečního období protektorátu, a na řadě konkrétních případů mapuje účast stoupenců uvedených proudů v domácím i zahraničním protinacistickém odboji, a to i ve spolupráci s reprezentanty dalších stran a směrů, včetně levicových.

 

Obsah

  • Úvodem (Richar Vašek – Martin Klečacký)
  • Česká pravice v letech 1938–1945 (Robert Kvaček)
  • Proti hitlerovskému Německu. Agrárni strana – lidé, doba, odboj (1938–1945) (Jaroslav Rokoský)
  • Největší úkol českého vlastenectví. Národní demokraté v boji proti Mnichovu a nacistické okupaci (Josef Tomeš)
  • Politický katolicismus v časech velké zkoušky (Michal Pehr)
  • Nástup nacismu jako revoluční změna pro českou zemskou šlechtu. Postoje a osudy českému národu loajálni aristokracie v letech nacistické okupace (Zdeněk Hazdra)
  • Politické profilování londýnského exilu a agrární strana v letech 1939–1945 (Jan Němeček)
Autor:

Richard Vašek – Martin Klečacký (eds.)

ISBN:

978-80-87782-62-0

Počet stran:

264

Rok vydání:

2016

Číslo svazku:

03

Vydavatel:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Přihlásit se