cart
0
Kategorie publikací

Ediční řady


Foto produktu
cart

Stavbám na kloub. Stoleté dějiny Ústavu teoretické a aplikované mechaniky

Věra Dvořáčková

Foto produktu
cart

Vůdce národa. František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě

Viktor Pavlíček, Luboš Velek (eds.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – zahraniční Němci (1877–1918)

Jana Malínská – Vratislav Doubek – Johannes Gleixner – Jan Kahuda (eds.)

Foto produktu
cart

Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky II.

Marie Ryantová (ed.)

Foto produktu
cart

Československo a Svatý stolec II/2.2. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1926–1927). Edice dokumentů

Pavel Helan (ed.)

Foto produktu
cart

Bedřich Hlaváč: Vídeňské vzpomínky

Vratislav Doubek (ed.)

Foto produktu

Vše pro mandát? Podvody, korupce a násilí při parlamentních volbách ve střední Evropě v 19. a 20. století

Pavel Fabini – Tomáš Zouzal (eds.)

Foto produktu
cart

František Hoffmann: Vzpomínky na Litomyšl, Jihlavu a Prahu

Petr Dvořák (ed.)

Foto produktu

Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze

Pavel Brodský – Martina Šumová

Foto produktu

Státní moc, politická správa a každodennost. Prosazování řízeného hospodářství v politickém okrese Kladno v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945

Jan Vondráček

Foto produktu

Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy

Mark Cornwall

Foto produktu
cart

Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě

Lukáš Fasora – Miroslava Květová – Richard Lein – Ondřej Matějka (eds.)

Foto produktu
cart

Korespondence Ervína Špindlera s manželkou Marií

Anna Jonáková (ed.)

Foto produktu
cart

Volby v Praze. Z dějin pražské volební kultury (1848-1945)

Martin Jemelka (ed.)

Foto produktu
cart

Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918

Martin Klečacký a kol.

Foto produktu
cart

Korespondence Waleryho Goetela s Radimem Kettnerem – Korespondencja Walerego Goetla z Radimem Kettnerem

Joanna Laskosz – Jan Chodějovský – Zbigniew Wójcik – Tomáš W. Pavlíček (eds.)

Foto produktu
cart

Jaroslav Werstadt (1888-1970). O minulosti pro přítomnost

Jaroslava Hoffmannová

Foto produktu
cart

Josef Dobiáš (1888-1972). Život a dílo

Hana Kábová – Ivana Koucká

Foto produktu
cart

S diplomatem v Orientu — Miroslav Schubert: Pět let u Pávího trůnu (1927-1932)

Adéla Jůnová Macková – Libor Jůn (eds.)

Foto produktu
cart

Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku

Marta Hradilová – Andrea Jelínková – Lenka Veselá (eds.)

Foto produktu
cart

Zastřené počátky sociálního státu. Nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava

Radka Šustrová

Foto produktu
cart

T. G. M. v kostce

Dagmar Hájková – Pavel Horák – Lukáš Rous (eds.)

Foto produktu
cart

Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek

Ondřej Vodička

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek I. (1881-1915)

Dagmar Hájková – Svatopluk Herc – Jitka Jindřišková (eds.)

Přihlásit se