cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Nalezen v překladu. Emil Saudek (1876–1941)

Lucie Merhautová – Michal Topor (eds.)
Dostupnost: Neprodejné

Monografie sleduje život a činnost Emila Saudka v mnoha dosud neznámých souvislostech a kontextech a objevuje jej jako zvláštní typ zprostředkovatele české literatury do němčiny s dlouhodobou vazbou k Vídni a domovskému kraji Vysočiny, posléze i k Praze. Vychází z unikátního pozůstalostního materiálu a podrobného pramenného výzkumu, kombinuje chronologicko-tematický přístup, interpretaci a edici vybraných textů (článků a části dochované korespondence) v postupně se prostupujících liniích. Nabízejí se tak různé možnosti četby: výkladové pasáže lze číst jako entrée k dokumentům nebo samostatně, a vice versa lze postupně či na přeskáčku pročítat pouze dokumenty. V úvodních kapitolách — věnovaných rodné Polničce, gymnazijním studiím v Jihlavě a prvním letům ve Vídni — životopisné vyprávění vychází především z úředních dokumentů a sporých Saudkových poznámek či vzpomínek, v následujících partiích postupně roste opora v dalších pramenech, článcích a ego dokumentech (osobní zápisky, korespondence): obraz Saudkova působení nabývá na bohaté konkrétnosti a ostřejším i širším vyhranění jeho povahy.

 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR není distributorem této publikace. Knihu možno zakoupit zde: http://www.ipsl.cz/monografie

Autor:

Lucie Merhautová – Michal Topor (eds.)

ISBN:

978-80-7657-022-1

Vydavatel:

Praha : Institut pro studium literatury

Počet stran:

830

Rok vydání:

2022

Přihlásit se