cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

O dějinách s noblesou. K sedmdesátinám Josefa Tomeše

Lucie Merhautová – Richard Vašek (eds.)
299 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 272 Kč
Běžná cena: 399 Kč
Dostupnost: Skladem

Ad honorem eruditorum. Svazek 7

Na začátku roku 2024 oslavil své sedmdesátiny dlouholetý pracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, historik a encyklopedista Josef Tomeš. K této příležitosti kolegové z MÚA uspořádali jubilejní sborník s odbornými příspěvky a vzpomínkami.

Obsah

 • Rudolf Kučera: Úvodní slovo

Laudationes et memoriae

 • Vratislav Färber: Josefovi T. k lednu 2024
 • Martin Kučera: Vivere in aliis
 • Jana Čechurová: Hold Josefu Tomešovi
 • Robert Kvaček: Několik glos o historii
 • Jana Malínská: Gentleman historik a encyklopedista
 • Vojtech Čelko: Kamarát, akých nie je veľa…
 • Jiří Křesťan: „V pokorném poznání o marné lidské domýšlivosti.“ Editor Josef Tomeš
 • Karol Bílek: PhDr. Josef Tomeš – nedostižný vzor na poli české biografistiky
 • Jiří Malínský: O občanské statečnosti

Nad povahou dějin a historiografie

 • Miroslav Hroch: Může český národ přežít flagelantskou revizi svých dějin?
 • Martin Kučera: Krátká úvaha o stavu českého dějepisectví kultury
 • Emil Voráček: Hovoříme o krizích, nedávných i současných. Krátké zamyšlení s pohledem na situaci po skončení Velké války 1918
 • Miroslav Novák: Záhada posledních pasáží Aristotelovy Etiky Nikomachovy

Aktéři, instituce a paměť Rakouska-Uherska

 • Alice Velková: Obcovací řeč u okresních hejtmanů. Příspěvek k diskusi o národnostní identitě v 19. století
 • Vojtěch Kessler – Josef Šrámek: Jak se Tomáš Masaryk chystal na vojnu proti Prajzovi aneb Dětství ve stínu války v roce 1866
 • Luboš Velek: Mezi politickým uznáním a politickým kýčem: zrození kultu Vůdce národa F. L. Riegra
 • Milan Hlavačka: České státní právo a jeho územní komponenta na přelomu 19. a 20. století
 • Vratislav Doubek: Intelektuál a politika v době moderny
 • Lucie Merhautová: Vypůjčené šaty? Nad Dykovou kritikou poezie J. S. Machara
 • Hana Kábová: Předkové a potomci slavných – Josef Adolf Bulova (1839–1903), lékař a spolupracovník T. G. Masaryka
 • Martin Jemelka: Dobrák Lípa: zapomenutý židovský továrník obuvi v Bystrém u Poličky
 • Viktor Velek: Střípky ze života Slováků ve Vídni a okolí v dlouhém 19. století
 • Zdeněk Pousta: Delší cesta ke stavbě libeňského gymnázia

Politický a kulturní život první republiky

 • Martin Klečacký: Nový parlament, staří poslanci? Volební systém a otázka personální kontinuity na příkladu československého Národního shromáždění v roce 1920
 • Jan Rychlík: Volební soud a zbavování poslanců mandátu v Československu v letech 1920–1939
 • Dagmar Hájková: Alice Masaryková: první dáma republiky?
 • Lukáš Holeček: Poslanec živnostenské strany Jan Pekárek
 • Marie Bahenská: Sibylle von Bolla-Kotek. Právnička mezi Prahou a Vídní
 • Adéla Jůnová Macková: Střípky z historické korespondence – Alois Musil a Josef Šusta aneb „Příští týden státní zkoušky a svět jest vůbec rozkošný“
 • Michaela Tydlitátová: K projektu Krajanského muzea československého
 • Martin Klement: Přemítání nad jedním zaprášeným katalogem

Hrdinové a antihrdinové protektorátu a okupace

 • Richard Vašek: Byli mezi prvními… K osudům prvních československých letců přidělených na frontu ve Francii
 • Jaroslav Rokoský: Zapomenutá vděčnost. Agrárník Josef Černý v Protektorátu Čechy a Morava
 • Jan Němeček: Českoslovenští diplomaté a německá rasová perzekuce
 • Vít Machálek: Emil Hácha a Emanuel Moravec
 • Jiří Padevět: Špatný básník Jindřich Cink
 • Jan Hálek: Příspěvek k problematice politiky zapomínání v Protektorátu Čechy a Morava: příklad okresu Prostějov (1939–1940)

Historici a dějiny po roce 1945

 • Josef Nožička: S Hitlerem v kantýně. Sovětský film Přísaha a jeho pražské dotáčky
 • Jan Galandauer: Jak jsem jako aspirant vstupoval v roce 1968 do „veřejného prostoru“
 • Boris Mosković: Konference, která se nekonala: črta o připomínkách 50. výročí vzniku ČSR (1968)
 • Jiří Martínek: Jiří Král, „enfant terrible“ české geografie
 • Jiří Riedl: PhDr. Josef Kotal

Bibliografie prací Josefa Tomeše (sestavily Václava Horčáková a Kristina Rexová)

Obrazová příloha (připravila Vlasta Mádlová)

Autor:

Lucie Merhautová – Richard Vašek (eds.)

Rok vydání:

2023

Vydavatel:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

ISBN:

978-80-88611-09-7

Počet stran:

566

Číslo svazku:

07

Přihlásit se