cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina

Stanislav Petr
390 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 390 Kč
Běžná cena: 520 Kč
Dostupnost: Skladem

Catalogo dei manoscritti relativi alla Boemia della Biblioteca Palatina Vaticana

Verzeichnis der handschriftlichen Bohemica in der Biblioteca Palatina Vaticana

Studie o rukopisech. Monographia. Svazek XX.

Codices manuscripti Bohemici biliothecarum Vaticanarum et Italicarum. Volumen primum.

 

Knihovna Palatina původem z falckého Heidelbergu je již od roku 1623 uložena ve Vatikánu v tamní Apoštolské knihovně. V oddělení latinských rukopisů knihovny Palatina bylo vědeckým výzkumem zjištěno 78 rukopisných bohemik, jejichž zevrubný popis je odborné veřejnosti předkládán. Výzkum nebyl selektivní, zahrnul rukopisná bohemika v širokém rozsahu, tj. nejen českojazyčné rukopisy, ale také rukopisy vzniklé na území Čech, Moravy a Slezska, stejně jako rukopisy, jejichž autoři pocházeli z českých zemí nebo v nich působili. Katalog také zahrnuje rukopisy, jejichž obsah se týká českého prostředí, jeho historických, politických, náboženských, kulturních a jiných reálií.

 

The Palatina Library, originating from Heidelberg in the Palatinate, has been housed since 1623 in the Vatican at the Apostolic Library (Bibliotheca Apostolica Vaticana). At the Palatina Library Latin manuscripts department, scholarly research focused on 78 manuscript Bohemica, a detailed description of which is presented to the specialist public in the catalogue. The research was not selective, but includes the entire range of manuscript Bohemica, i.e. not only Czech-language manuscripts, but also manuscripts written on the territory of Bohemia, Moravia and Silesia, as wel as manuscripts, whose authors came from or passed through or worked in the Czech lands. The calatogue also includes manuscripts whose texts in some way relate to the Bohemian environment, its historical, political, religious, cultural and other realia.

 

Svazek 1.: Úvod / Premessa / Einleitung – Katalog

Svazek 2.: Rejstříky

Autor:

Stanislav Petr

ISBN:

978-80-87782-60-6

Počet stran:

1140

Rok vydání:

2016

Číslo svazku:

20

Vydavatel:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Přihlásit se