cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Věda v českých zemích za druhé světové války. Sborník z konference

Hana Barvíková – Antonín Kostlán (eds.)
Dostupnost: Neprodejné

Práce z dějin Akademie věd, řada C, sv. 3

Téměř čtyřicet příspěvků, přednesených na konferenci uspořádané pod stejným názvem v listopadu 1997. Obsahově je svazek členěn do původních přednáškových sekcí věnovaných vysokým školám a dalším vědeckým institucím, biologickým a lékařským vědám, chemickým, fyzikálním a technickým vědám, společenským vědám a zvlášť dějepisectví, perzekuci, rezistenci a kolaboraci a německé a ukrajinské vědě; připojena také svědectví pamětníků, zaznamenány byly písemně také souhrny z diskuse za každým blokem a zvlášť i delší diskusní vystoupení.

 

Obsah

I. Slavnostní zahájení

 • Pozdrav čestného předsedy Akademie věd ČR prof. ing. dr. Otto Wichterla, DrSc.
 • Pozdrav předsedy Akademie věd ČR prof. ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc.
 • Pozdrav University Karlovy, tlumočený prorektorem prof. dr. Miroslavem Petruskem, CSc.
 • Antonín Kostlán: Obecné souvislosti vývoje české vědy v letech 1939–1945

II. Vysoké školy a další vědecké instituce

 • Jan Havránek: Universita Karlova v letech 1939–1945
 • Martin Martinovský: Česká akademie věd a umění v době nacistické okupace českých zemí 1939–1945
 • Alena Mikovcová: Brněnská vysoká škola zemědělská jako fungující organismus za okupace
 • Petr Šámal: Josefa Šusty léta protektorátní
 • Miroslav Roudný: Kancelář slovníku jazyka českého za války
 • Jiří Bečka: Slovanský ústav v dobách nacistické okupace
 • Shrnutí bloku „Vysoké školy a další vědecké instituce“ a diskuse k němu

III. Biologické a lékařské vědy

 • Jan Janko: Vědy o životě v českých zemích 1939–1945: Útočiště, změny, nové perspektivy
 • Zdeněk Koleška: Česká entomologie v období okupačních let 1939–1945
 • Ludmila Hlaváčková: Prof. Arnold Jirásek a I. chirurgická klinika za 2. světové války
 • Diskuse k bloku „Biologické a lékařské vědy“

IV. Chemické, fyzikální a technické vědy

 • Miroslav Ferles: Kontinuita vědecké práce v organické chemii za druhé světové války
 • Václav Podaný: Jaroslav Heyrovský za války a po válce
 • Emilie Těšínská: Personální a institucionální proměny fyzikálních oborů v českých zemích za války
 • Ladislav Votruba: Věda ze škol do praxe
 • Diskuse k bloku „Chemické, fyzikální a technické vědy“

V. Společenské vědy a humanitní obory

 • Miloslav Petrusek: Sociologie na počátku a konci protektorátu
 • Jiří Dvořák: F. X. Hodač a J. Stocký: Dvě osobnosti Národohospodářského ústavu VŠSN ČVUT v Praze
 • Dagram Blümlová: Proměny úlohy jazyka v díle Františka Jílka-Oberpfalcera a Pavla Eisnera
 • Vít Vlnas: Josef Cibulka 1939–1945: Skica k portrétu
 • Věra Malá: Stavební a památková péče na Pražském hradě v období okupace
 • Marie Ryantová: Prof. JUDr. Jan Kapras a jeho působení za okupace
 • Diskuse k bloku „Společenské vědy a humanitní obory“

VI. Dějepisectví

 • Josef Blüml: Šustovy Dějiny lidstva
 • Bohumil Jiroušek: Starosti Josefa Klika s Josefem Pekařem v době protektorátu
 • Jaroslav Bouček: Válečná léta Jana Slavíka
 • Jaroslav Čechura: Projekt karlovského sborníku za protektorátu
 • Eduard Šimek: Několik slov o české numismatice v letech 1939–1945
 • Marta Bečková: Česká komeniologie za okupace. Příspěvek k problematice
 • Diskuse k bloku „Dějepisectví“

VII. Perzekuce, rezistence, kolaborace

 • Helena Krejčová: Věda v ghettu Terezín
 • Jan Kuklík – Jan Gebhart: Vědci a domácí rezistence
 • Václav Vrabec: Představy domácího odboje o organizaci vědy a vzdělávání v osvobozené republice
 • Martin Franc: Aktivistický novinář Karel Lažnovský, představitel pseudovědy
 • Anna Matalová: Mendelovská genetika a holocaust
 • Diskuse k bloku „Perzekuce, rezistence, kolaborace“

VIII. Německá a ukrajinská věda v českých zemích

 • Alena Míšková: „Arizace“ Německé university v Praze
 • Joachim Bahlcke: Věda v sudetoněmeckém národnostním boji. K vysokoškolské a politické činnosti pražského právního historika Wilhelma Weizsäckera v době od mnichovské dohody 1938 do konce druhé světové války
 • Jiří Pešek: Chemie na Německé universitě v Praze v letech 1938–1945
 • Petr Svobodný: Německá lékařská fakulta v Praze 1939–1945
 • Jiří Schwippel: Případ Pfitzner a konec Německé univerzity v Praze
 • Jana Mandlerová: K vývoji historické vědy v Čechách do vypuknutí druhé světové války (Kontinuita argumentace)
 • Bohdan Zilynskyj: Ukrajinská věda v protektorátních Čechách
 • Diskuse k bloku

IX. Svědectví pamětníků o české vědě v letech 1939–1945

 • Prof. ing. dr. Otto Wichterle, DrSc.
 • RNDr. Jindřich Bačkovský, DrSc.
 • Prof. dr. Josef Polišenský, DrSc.
 • Prof. dr. Karel Berka, DrSc.

X. Dokumenty

 • Otto Wichterle: Chemie za protektorátu ve Zlíně
 • Jaroslav Bačkovský: Vzpomínka na Heyrovského a Böhma
 • Viktor Trkal: Hrst vzpomínek na mé mládí a válečná léta
 • Alena Míšková: Diskusní vystoupení k bloku „Vysoké školy a vědecké instituce“
 • Josef Polišenský: Diskusní vystoupení k bloku „Vysoké školy a vědecké instituce“
 • Vít Vlnas: Diskusní vystoupení k bloku „Společenské a humanitní obory“
 • Zdeněk Šolle: Diskusní vystoupení k bloku „Dějepisectví“
 • Irena Seidlerová: Diskusní vystoupení k bloku „Persekuce, rezistence, kolaborace“
 • Josef Polišenský: Diskusní vystoupení k bloku „Německu a ukrajinská věda v českých zemích“
Autor:

Hana Barvíková – Antonín Kostlán (eds.)

ISBN:

80-902464-1-9

Počet stran:

426

Rok vydání:

1998

Přihlásit se