cart
0
Publications categories

Foto produktu

Die Deutsche (Karls-)Universität vom Münchener Abkommen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges

Alena Míšková
Availability: Not for sale

Publikace navazuje na českou syntetickou práci od téže autorky, specialistky nejen na Německou univerzitu v Praze, ale i na další německé vědecké instituce působící v českých zemích a také na její představitele. Německá „verze“ je však významně obohacena nejen v textu, ale i přílohami, např. přehledy nově založených ústavů na univerzitě, přehledem vyučujících, kteří museli univerzitu opustit z rasových důvodů, či celkovým přehledem profesorů a docentů univerzity v letech 1940–1945 i se základními biografickými údaji. Vývoj pražské university za války se od říšských příliš nelišil, zvláštní bylo ale její umístění v českém prostředí a okolnosti, za nichž došlo k jejímu „zglajchšaltování“.

http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=2361

Author:

Alena Míšková

ISBN:

978-80-246-1208-9

Number of pages:

346

Year of publication:

2007

Log in