cart
0
Publications categories

Foto produktu

Nekončící příběh. (Historiografické) narativy vzniku Československa v proměnách času a prostoru (1918–1992/1993)

Jan Hálek – Boris Moskovič a kol.
338 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 338 CZK
Regular price: 450 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

České moderní dějiny. Svazek 17

Monografie sleduje proměny obrazu vzniku Československa, a to v kontextu vývoje československé historiografie a politiky dějin v letech 1918–1992/1993. Příslušnou produkci zabývající se vznikem ČSR analyzuje z hlediska měnících se interpretačních schémat a konstruovaných narativů. Publikace současně zkoumá, jakým způsobem se vznik ČSR objevoval jako klíčový bod celkového narativu národních dějin a jak se tato konkrétní historická událost stávala fenoménem, který z historiografických textů pronikal do mediální roviny a do aplikované politiky dějin. Přináší rovněž biografické a profesní profily historiků zabývajících se touto problematikou i institucí zastřešujících výzkum spjatý se vznikem ČSR. Neopomíjí ani podnětné komparace vybraných aspektů s vývojem v Jugoslávii a Polsku.

Author:

Jan Hálek – Boris Moskovič a kol.

Publisher:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Praha : Academia

Year of publication:

2023

Number of pages:

657

Volume / Issue:

17

ISBN:

978-80-88611-10-3 (MÚA), 978-80-200-3536-3 (Academia)

Log in