cart
0
Publications categories

Foto produktu

Německé vědecké instituce v Liberci 1923–1945. Od vlastivědy k nacistickému „bádání o zemi a lidu“

Milena Josefovičová
225 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 225 CZK
Regular price: 300 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, řada D, sv. 5

Od konce 19. století plnil Liberec funkci centra kulturního, hospodářského i politického života Němců v ČSR. Od počátku 20. let 20. století do roku 1945 zde působila řada vlastivědných, historických, archeologických a knihovních institucí. Vývojem, činností a významem Sudetoněmeckého vlastivědného ústavu (Anstalt für sudetendeutsche Heimatforschung), Společnosti pro pravěké a rané dějiny (Deutsche Gesellschaft für Vor– und Frühgeschichte), Sudetoněmeckého ústavu pro výzkum země a lidu (Sudetendeutsche Anstalt für Landes- und Volksforschung) se zabývá studie, obsažená v první části knihy. Druhou část tvoří soupis (inventář) písemností a dalších artefaktů, které z činnosti těchto institucí vzešly a nyní jsou zpřístupněny v archivním fondu Sudetoněmecký vlastivědný ústav Liberec, uloženém v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR v Praze. 

Author:

Milena Josefovičová

ISBN:

978-80-87782-38-5

Number of pages:

248

Year of publication:

2014

Volume / Issue:

D 5

Publisher:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Log in