cart
0
Publications categories

Foto produktu

První v obci. Purkmistři, starostové a primátoři města Prahy 1784–1989

Jana Konvičná – Martina Maříková (eds.)
Availability: Not for sale

Kdo byli muži, kteří stáli v čele Prahy mezi lety 1784 a 1989? Jaké byly jejich životní osudy? Přispěli k rozvoji hlavního města českého státu, nebo byli pouhými loutkami v rukou jiných? A jak se Praha v době jejich úřadování proměnila? Odpovědi na tyto i další otázky najdete v nové knize Archivu hlavního města Prahy připravené ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR není distributorem této publikace. Knihu možno zakoupit zde: http://www.ahmp.cz/index.html?newsid=660#info_prodej

Author:

Jana Konvičná – Martina Maříková (eds.)

ISBN:

978-80-86852-99-7 (AMP)
978-80-88611-04-2 (MÚA)

Publisher:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Praha : Archiv hlavního města Prahy

Year of publication:

2023

Log in