cart
0
Publications categories

Foto produktu

Karel Kreibich: Těsný domov – širý svět a jiné texty

Jakub Vrba (ed.)
434 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 434 CZK
Regular price: 579 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Ego. Paměti, deníky, korespondence. Svazek 34

Českoněmecký politik, novinář a neškolený historik Karel Kreibich (1883–1966) bezesporu patří k pozoruhodným postavám moderních dějin českých zemí. Rodák ze severočeského Cvikova a absolvent obchodní akademie v Ústí nad Labem byl před první světovou válkou jedním z představitelů levicového křídla německorakouské sociální demokracie v Liberci. Války se účastnil na italské frontě, kde byl i povýšen na důstojníka. Následně podporoval vznik z pohledu Československa separatistické provincie Německé Čechy a po zvolení poslancem se nakonec stal v roce 1921 výrazným aktérem při zakládání německé sekce Komunistické strany Československa. Nové, kritické vydání jeho pamětí (původně vyšly pod názvem Těsný domov – širý svět v dobově podmíněné podobě na konci šedesátých let) představuje osudy této komplikované osobnosti od dětství v severočeském pohraničí právě až do založení KSČ. Tyto paměti jsou zároveň doplněny rozsáhlou úvodní studií i Kreibichovými dalšími vzpomínkami a dopisy, přibližujícími jeho pozdější osudy. Několik let pobýval v Sovětském svazu, stal se senátorem Národního shromáždění, jediným Němcem v exilové londýnské Státní radě Československa, učitelem historie na vysoké škole i poúnorovým velvyslancem ČSR v Moskvě. Jakkoli v některých ohledech kritizoval politiku komunistické strany a jejího moskevského centra již dříve, jeho loajalita k ní dosáhla svých limitů v padesátých letech, kdy se stal silným kritikem stalinistických procesů. Kreibichovy postoje v této době lze rovněž vnímat v kontextu postupných reformních snah uvnitř strany, které vyvrcholily po jeho smrti během takzvaného pražského jara. Tato kniha jako celek tedy představuje důležitý příspěvek nejen k dějinám KSČ, ale také ke komplikovaným osudům německy mluvících obyvatel českých zemí.

Author:

Jakub Vrba (ed.)

ISBN:

978-80-88304-89-0 (MÚA)
978-80-7422-913-8 (NLN)

Year of publication:

2023

Volume / Issue:

34

Publisher:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Praha : Nakladatelství Lidové noviny

Log in