cart
0
Úvodní fotka tématu
Téma

Ochrana fotografických archiválií

Masarykův ústav a Archiv AV ČR mimo jiné spravuje obsáhlé fotografické sbírky a menší soubory fotografických archiválií jednotlivě uložených v archivních fondech. Tyto materiály jsou náchylné ke specifickým druhům poškození, a proto vyžadují zvláštní způsoby uložení. Specifický je též způsob archivního popisu, manipulace a zpřístupňování fotografií. Část fotografických archiválií uložených v MÚA AV ČR byla v roce 2002 poškozena povodní a následně restaurátorsky ošetřena. S odstupem několika let však tyto materiály potřebují provedení odborného restaurátorského průzkumu, jenž odhalí, zda na tomto citlivém archivním materiálu i přes provedené odborné zásahy a uložení ve stabilizovaném prostředí nedochází k degradaci. I tato okolnost přispěla k tomu, že pracoviště s ohledem na tyto poškozené archiválie věnuje více prostoru vzájemné spolupráci mezi archiváři a restaurátory. S pomocí jednotlivých projektů pak postupně optimalizuje odbornou péči o fotografické materiály a zajišťuje odbornou digitalizaci a následné zpřístupnění pro širokou badatelskou veřejnost.

Související obsah

Témata

Lidé

member__photo
Oddělení institucionálních fondů

Ostatní