cart
0
Úvodní fotka tématu
Téma

Archivní teorie a praxe

Pracovníci Masarykova ústavu a Archivu AV ČR odborně zpracovávají osobní a institucionální archivní fondy a umožňují tak jejich zpřístupnění badatelské veřejnosti. Archiv spravuje 711 archivních fondů a sbírek o celkovém rozsahu 5900 běžných metrů. MÚA AV ČR je pověřen metodickým vedením a kontrolou v oblasti předarchivní péče a spisové a skartační služby všech orgánů a pracovišť Akademie věd ČR a vědeckých společností sdružených v Radě vědeckých společností. Ústav poskytuje školení a konzultace v oblasti spisové služby a eGovernmentu, včetně auditní činnosti, jak pro Akademii věd ČR, tak pro externí subjekty.

Související obsah

Akce

Ediční řady

Další publikace k tématu

Témata

Lidé

member__photo
Oddělení institucionálních fondů
member__photo
Oddělení osobních a historických fondů

Ostatní