cart
0
Úvodní fotka tématu
Téma

Protektorát Čechy a Morava 1939–1945

Bádání o období německé okupace a druhé světové války se na půdě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR ani zdaleka neomezuje jen na tradiční politické dějiny, ale naopak se v souladu s novými historiografickými trendy zaměřuje na dosud méně známé aspekty sociálního a kulturního vývoje v letech 1939–1945. Nedílnou součástí je inovativní výzkum dějin každodennosti odhalující složité interakce mezi českou společností, okupační správou a místními úřady a institucemi.

Související obsah

Aktuálně v MÚA

Všechny novinky

Publikace

Další publikace k tématu

Projekty

Témata

Týmy

Lidé

member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin

Ostatní