cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Studie o rukopisech, XLIV (2014)

293 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 293 Kč
Běžná cena: 390 Kč
Dostupnost: Na dotaz

OBSAH / CONTENTS

Články / Articles

 • Baudouin VAN DEN ABEELE, A success story in Central Europe: the Lumen anime, its manuscript tradition, its versions, its attribution, s. 5
 • Pavol ČERNÝ, Nově objevená francouzská iluminovaná bible ze soukromého majetku v Olomouci / A French illuminated Bible from a private property in Olomouc recently found, s. 37
 • Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Rukopis listáře Jana z Jenštejna / A Manuscript of the epistolary of Jan of Jenštejn. s. 57
 • Dušan COUFAL, Pražský kapitulní kodex K 16: Netušený sborník M. Jana z Jesenice? The Prague Chapter codex K 16: an unexpected collection of M. Jan of Jesenice?, s. 85
 • Irena ZACHOVÁ, Salvete plus decies v rukopise 34/42 svatojakubské knihovny v Archivu města Brna / Salvete plus decies in Codex 34/42 of the Brno St. James Library held by the Brno Municipal Archive, s. 141
 • Viktor KUBÍK, Poznámky ke gotické knižní malbě z jádra jihozápadních Čech / Notes to the Gothic Illumination in the Central part of the South West Bohemia, s. 155
 • Marie RYANTOVÁ, Z Čech až do Konstantinopole a Moskvy. Neznámý štambuch téměř neznámého šlechtice Jana Rejcharta ze Štampachu z let 1589 až 1610 / From Bohemia to Constantinople and Moscow. An unknown album of a little known nobleman Jan Rejchart of Štampach dating from the years 1589-1610, s. 201
 • Ludmila SULITKOVÁ – Hana JORDÁNKOVÁ, K důležitosti zkoumání filiace právních rukopisů na příkladu Brna / The importance of researching the filiation of law manuscripts taking into account the Brno codices, s. 271
 • Jindřich MAREK, Josef Truhlář a česká středověká literatura / Josef Truhlář and Czech medieval literature, s. 305
 • Štěpán KOHOUT, Vznik „Seznamu rukopisů olomoucké kapituly“ z roku 1961 / The origin of the „List of the manuscripts of the Olomouc Chapter“, s. 319
 • Lenka VODRÁŽKOVÁ, Johann Nepomuk Kelle a jeho soupisy rukopisů pražských knihoven z let 1859-1872 / Johann Nepomuk Kelle and his registers of Old German manuscripts of the libraries and archives of Prague, s. 357
 • Ota HALAMA, Doplňky F. M. Bartoše k soupisu rukopisů Národního muzea v Praze / Supplements of F. M. Bartoš to the list of the manuscripts of the National Museum in Prague, s. 375

Drobné články / Short articles

 • Václav BOK, K vyšebrodskému rukopisu Zlaté legendy / A Vyšší Brod manuscript of the Golden legend, s. 389
 • Milada HOMOLKOVÁ, Staročeský traktátek o křivé přísaze / A Short Old Czech treatise on perjury, s. 395
 • František ŠMAHEL, Nedoceněný objev neznámého Husova listu / A non-appreciated discovery of an unknown letter of Hus, s. 403
 • Pavel BRODSKÝ, Misál krakovský v Arcidiecézním archivu ve Hnězdně / The Krakow Missale in the Archdiocesan Archive of Gniezno, s. 411
 • Marie TOŠNEROVÁ, Letopisecké záznamy z Litoměřic z první poloviny 17. století / Annalistic records from Litoměřice dating from the first half of the 17th century, s. 417
 • Marta VACULÍNOVÁ, Antonín Truhlář a jeho sbírka gelenian v Knihovně Národního muzea / The Collection of „Geleniana“ in the Library of the National Museum in Prague, s. 429

Materiály / Materials

 • Alena HADRAVOVÁ, Meteorologie v Knize dvacatera umění mistra Pavla Žídka / Meteorology in the Liber viginti arcium by Master Paulerinus, s. 439

Kronika / Memorial

 • Ohlédnutí za Karlem Stejskalem (P. BRODSKÝ), s. 479       

Literatura, anotace a recenze /  Literature, annotations and reviews

 • Nová vydání Husovýchspisů a jejich poslední vydaný svazek (J. KEJŘ), s. 483
 • Barbara Schedl, Der Plan von St. Gallen. Ein Modell europäischer Klosterkultur. Wien-Köln-Weimar 2014 (I. HLAVÁČEK), s. 488
 • Martin Steinmann, Handschriften im Mittelalter. Eine Quellensammlung. Basel 2013 (I. HLAVÁČEK), s. 490
 • Les translations d´Ovide au Moyen Âge. Actes de la journée d´études internationale à la Bibliothèque royale de Belgique le 4 décembre 2008, édités par An Faems, Virginie Minet-Mahy et Colette Van Coolput-Storms. Louvain-la-Neuve 2011 (I. ZACHOVÁ), s. 494
 • Zemské zřízení Markrabství moravského z roku 1516 (Počátky kodifikace zemského práva na Moravě). Ed. Jana Janišová – Dalibor Janiš. Olomouc 2013 (I. ZACHOVÁ), s. 506

Zprávy / Reports

 • Konference „Rukopisná kultura raného novověku“ a projekt Repertorium barokních rukopisů (R. TĚŠÍNSKÁ –  LOMIČKOVÁ), s. 509

Bibliografie / Bibliography

 • Bibliografie prací Stanislava Petra za léta 1982–2013 (M. HRADILOVÁ – O. VODIČKA), s. 51

ISSN:

0585-5691

Počet stran:

536

Rok vydání:

2014

Ročník:

44

Číslo svazku:

44

Přihlásit se