cart
0
Kategorie publikací

Literární a interkulturní vztahy

Úvodní fotka tématu
Téma

Literární a interkulturní vztahy

Jedním z témat bádání v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR je výzkum literárních a interkulturních vztahů mezi česko- a německojazyčnou literaturou a kulturou, především na sklonku habsburské monarchie, ale také v období první československé republiky. Pozornost je věnována kulturním transferům a jejich sociálním a myšlenkovým předpokladům, výzkum je zaměřován mj. na mnohdy zapomenuté zprostředkovatele a zprostředkovatelky, překladatele a překladatelky působící v jednotlivých literárních centrech (Praha, Vídeň, Berlín, Mnichov apod.) stejně jako na periodika, spolky a urbánní prostory, v nichž se kulturní výměna odehrávala.


Foto produktu
cart

Deníky Václava Tilleho I.

Lukáš Holeček (ed.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek III. (1897–1900)

Helena Kokešová – Irena Kraitlová – Miroslava Květová (eds.)

Foto produktu
cart

Karel Kreibich: Těsný domov – širý svět a jiné texty

Jakub Vrba (ed.)

Foto produktu

Nalezen v překladu. Emil Saudek (1876–1941)

Lucie Merhautová – Michal Topor (eds.)

Foto produktu

Emil Saudek (1876–1941). Ein Übersetzer und Kulturvermittler zwischen Metropole und Provinz

Lucie Merhautová – Václav Petrbok – Michal Topor (eds.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – zahraniční Němci (1877–1918)

Jana Malínská – Vratislav Doubek – Johannes Gleixner – Jan Kahuda (eds.)

Foto produktu

Nedostatek odvahy ke smíru. Edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání 1912–1915

Eva Drašarová – Martin Klečacký – Martin Klement – Luboš Velek (eds.)

Foto produktu
cart

Sousedé. Česko-rakouské dějiny

Václav Šmidrkal – Ota Konrád – Hildegard Schmoller – Niklas Perzi (eds.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek II. (1896)

Helena Kokešová – Irena Kraitlová (eds.)

Foto produktu
cart

Čtení o T. G. Masarykovi. Literatura – člověk – svět (1910–1938)

Lucie Merhautová – Luboš Merhaut (eds.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I. (1893–1895)

Helena Kokešová – Petr Kotyk – Irena Kraitlová (eds.)

Foto produktu
cart

Paralely a průniky. Česká literatura v časopisech německé moderny (1881–1910)

Lucie Merhautová

Foto produktu
cart

Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894–1904) und die Zentraleuropäische Moderne

Lucie Merhautová, Kurt Ifkovits

Foto produktu

Emanuel Frynta: Eseje

Jiří Honzík, Irena Kraitlová (eds.)

Foto produktu

Moderna, realisté a Die Zeit

Vratislav Doubek

Foto produktu

Mezi Prahou a Vídní. Česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století

Lucie Kostrbová

Foto produktu
cart

Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894–1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne

Lucie Kostrbová – Kurt Ifkovits – Vratislav Doubek

Foto produktu

Viktor Dyk a T. G. Masaryk. Dvojí reflexe češství

Josef Tomeš

Foto produktu

Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty (1991–2008)

Jiří Brabec

Foto produktu

Milován a sledován. Český spisovatel Prokop Chocholoušek 1819–1864

Magdaléna Pokorná

Přihlásit se