cart
0
Kategorie publikací

První světová válka

Úvodní fotka tématu
Téma

První světová válka

Období první světové války je v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR nahlíženo optikou různých fenoménů, jako je například individuální a kolektivní násilí, vztah zásobování a loajality obyvatelstva, či technologické a legislativní změny v podmínkách řízené ekonomiky. Klasická témata jako československý domácí a zahraniční odboj jsou zkoumána v komparativním a transnacionálním pohledu. Díky přístupu digital humanities se daří mapovat Masarykovy strategie pro uskutečnění programu nezávislého československého státu.


Foto produktu
cart

Občané země nikoho. Uprchlíci a pohyblivé hranice středovýchodní Evropy 1938–1939

Michal Frankl

Foto produktu
cart

Uzavřít hranice! Rakouští uprchlíci do Československa v roce 1938

Michal Frankl, Wolfgang Schellenbacher (eds.)

Foto produktu
cart

Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři

Daniela Brádlerová

Foto produktu
cart

Národní výbor a vznik Československa 1916–1918. Edice dokumentů

Jan Hálek – Boris Mosković – Petr Prokš

Foto produktu

Paths out of the Apocalypse. Physical Violence in the Fall and Renewal of Central Europe, 1914–1922

Ota Konrád - Rudolf Kučera

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek II. (1916)

Dagmar Hájková – Jitka Jindřišková (eds.)

Foto produktu
cart

Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě

Lukáš Fasora – Miroslava Květová – Richard Lein – Ondřej Matějka (eds.)

Foto produktu

Josef Dürich. Zapomenutý vítěz

Vratislav Doubek a Miroslava Květová (eds.)

Foto produktu
cart

Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století

Jan Hálek – Boris Mosković

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek I. (1881-1915)

Dagmar Hájková – Svatopluk Herc – Jitka Jindřišková (eds.)

Foto produktu

Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři

Daniela Brádlerová

Foto produktu
cart

Jak jsme prožívali první světovou válku

Marie Strettiová; Josef Tomeš (ed.)

Foto produktu

Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů. Československo a Německo v letech 1933 až 1989

Detlef Brandes – Edita Ivaníčková – Jiří Pešek (eds.)

Foto produktu

Nás bylo málo jen, než přišly tisíce... Česká strana státoprávně pokroková (1908–1918)

Josef Tomeš

Foto produktu
cart

Ve službách Maffie? Český domácí protirakouský odboj (1914–1918) v zrcadle ego-dokumentů

Jan Hálek – Boris Mosković

Foto produktu

Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922

Ota Konrád – Rudolf Kučera

Foto produktu
cart

Bedřich Štěpánek. Nepohodlný muž československé diplomacie

Jan Hálek

Foto produktu
cart

Válka a revoluce, III. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1918

T. G. Masaryk; Karel Pichlík, Vojtěch Kessler (eds.)

Foto produktu

Rationed Life. Science, Everyday Life, and Working-Class Politics in the Bohemian Lands, 1914–1918

Rudolf Kučera

Foto produktu

Dívčí deníky Zdenky Kaizlové z let 1909–1919

Dagmar Hájková – Helena Kokešová (eds.)

Foto produktu

Židé: národ, rasa, třída. Sociální hnutí a „židovská otázka“ v českých zemích 1861–1921

Vít Strobach

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Slované. Poláci, Rusové a Ukrajinci. 1. svazek

Vratislav Doubek – Petr Kaleta – Jan Květina (eds.)

Foto produktu
cart

Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918

Marie Stupková – Martin Klečacký

Foto produktu
cart

Páter Láska. Životní příběh a překladatelské dílo kyjského faráře Gustava Lásky (1848–1921)

Hana Kábová

Přihlásit se